Вступ

Останім часом учні шкіл все більше користуються послугами мережі Internet. “Блукаючи” мережею, потрапляють на різноманітні сайти, інформація на яких часто є непередбачуваною, інколи - просто брутальною.

Вихід з цієї ситуації є. Це підвищення ролі вчителя інформатики, який повинен спрямувати пізнавальну та пошукову діяльність учнів в напрямок осмисленного пошуку інформації, і - використати зацікавлення учнів інтернетом - створенням web-анімацій та web-сайтів. На сьогоднішній день надзвичайно популярним серед шкільної молоді є наявність власного сайту. Існує кілька способів створити інтернет сторінку: використати мову розмітки гіпертексту HTML, мову JavaScript та інші.

Але все частіше погляди спрямовуються на програму, яка створила своєрідну революцію у Web-дизайні. Мова піде, про надзвичайно популярну програму для створення інтернет графіки - Macromedia Flash MX.

Нажаль, велика кількість існуючої літератури з даної тематики зорієнтована на досвідченних користувачів, а виклад матеріалу носить описовий, а не навчальний характер.

Даний практикум є спробою заповнити прогалину, яка існує в навчальній літературі з інтернет графіки. Адже, вивчення програми Macromedia Flash MX входить в програму з інформатики: “Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків” 2003р. За ред. М.І. Жалдака. “Інформатика та технології. Основи web-дизайну. 10-11 класи”, “ Програмування Інтернет-орієнтованої графіки ”.

Структура практикуму така, що дає можливість вивчати програму Flash MX від простого малювання статичних об’єктів, до більш складного - створення невеличких фільмів з використанням мови програмування.

Кожна практична робота складається з кількох частин:

Теоретичні відомості - пояснення нового матеріалу в доступній для учнів формі.

Контрольні запитання - для контролю і закріплення вивченого матеріалу.

Практична частина - для практичного використання набутих знань.

Причому практична частина складається з двох завдань. Перше завдання є простим. Виконавши яке, учень може переходити до виконання більш складнішого - другого завдання.

Для кращого сприймання учнями теоретичного матеріалу його виклад в практикумі йде, здебільшого, паралельно з розробкою практичної моделі.

Даний практикум пройшов апробацію у Вінницькій загальноосвітній школі №1 ім. М.І. Пирогова при підготовці учнів до ІІІ обласного конкурсу з web дизайну. Який проходив у Вінниці в лютому 2004року.

В результаті прочитаного курсу по Flash технологіям, з використанням практикуму частина учнів розробила інтерактивні фільми, а інша частина - створила web сайти.

Використання програми Macromedia Flash MX дозволяє проводити чудові бінарні уроки в комп’ютерному класі : інформатика-образотворче мистецтво, інформатика-фізика, інформатика-музика, інформатика-математика та інші.

На сьогодні існує надзвичайно багато Web-сайтів створених з використанням технології Flash, велика кількість Flash-фільмів.

Історія комп’ютерної графіки невід’ємна від історії розвитку персональних комп’ютерів. В часи великих ЕОМ комп’ютерна графіка була надзвичайно простою: білими лініями намалювати графік на чорному фоні, або щось подібне. Пізніше з’явились картинки, виконані в шіснадцять кольорів, великими пікселями. З вдосконаленням графічних систем і моніторів зображення на них все більше ставало схожим на оригінал. Удосконалювались графічні файлові формати, алгоритми стиснення інформації, якість зображення покращувалося, зменшувались графічні файли. В результаті з’явились комп’ютерні художники та web-майстри.

Погляньте на сучасну web-сторінку - вона майорить різного роду текстовою інформацією, графікою, музикою, відео. Вона розвивається, взаємодіє з користувачем, реагує на дії людини. Тобто, вона є інтерактивною.

Але був час, коли інтернет був повністю текстовим. Тім Бернерс-Лі, який створив в 1989 році мову HTML - не передбачив підтримки графіки. Вже пізніше, коли HTML удосконалили - в інтернет прийшла графіка.

Інший сутєвий недолік HTML - не інтерактивність. Для покращення ситуації використовують з’язку HTML+JavaScript, але проблема в тому, що web-браузери по різному підтримують HTML і JavaScript. До того ж, якщо ви створили програму на мові JavaScript, то немає ніякої гарантії, що її просто не викрадуть. Адже відкрити програму на JavaScript зможе кожен. Наприклад в стандартній програмі для ОС Windows - блокнот.

Які ж переваги використання програми Flash MX?

Компактність - файли, створені програмою невеличкі за розміром. Це дуже корисно, коли потрібно завантажити сайт на вінчестер.

Безпечність - на відміну від інших мов програмування, в яких програма зберігається у вигляді вихідного файла, Flash-файлам при експорті можна задати різні параметри секретності. Якщо ви не бажаєте, щоб текст вашої сторінки був скопійований через буфер обміну, можна заборонити копіювання.

Інтерактивність - використовуючи мову програмування ActionScript, яка вбудована в Flash MX можна створювати справжні перлини. Починаючи з різноманітних кнопок і закінчуючи фільмами.

 

Flash MX використовують для:

Малювання статичних зображень. В основному це елементи оформлення web-сторінок.

Створення анімованих рекламних банерів.

Створення фільмів для розміщення на сайті. Це можуть буди рекламні, розважальні, учбові або повноцінні художні стрічки.

Створення невеличких програм для розміщення на сайті. Наприклад, он-лайнові ігри.

Створення інтерфейсів для різноманітних CD-дисків, поштових серверів, інтернет-магазинів.

Створення сайтів. Використовуючи тільки програму Flash MX можна створити повноцінний сайт.