Практична робота № 11

Тема: Направляючі і маскуючі шари.

Мета: Ознайомити учнів з створенням спеціальних шарів в програмі Flash MX.

Теоретичні відомості:

При створенні анімації, інколи, потрібно, щоб який-небудь елемент рухався по деякій траєкторії. Такою траєкторією може бути пряма, крива, коло або складний контур. Для цього можна використати спеціальний шар - направляючий.

Відкрийте новий документ Flash, помістіть на робочий лист прямокутник і створіть просту анімацію, яка переміщує його зліва на право.

Для того, щоб створити направляючий шар і прив’язати до нього об’єкт, виберіть шар в якому знаходиться анімований об’єкт, і виберіть пункт Motion Guide в меню Insert. Створений направляючий шар з’явиться над виділеним шаром. Перейдіть на направляючий шар і намалюйте потрібний шлях руху об’єкта. Виділіть анімований об’єкт і перемістіть його так, щоб його точка фіксації “приклеїлась” до лінії шляху. Flash автоматично виконає “приклеювання”, якщо в редакторі властивостей ввімкнути прапорець Snap. “Сховайте” направляючий шар. Для цього натисніть мишкою на чорній крапці, яка знаходиться в другій колонці списку шарів.

В редакторі властивостей знаходиться ще один прапорець - Orient to Path. Якщо він ввімкнений, то Flash буде автоматично орієнтувати графіку по лінії шляху.

Найпростіший спосіб прив’язати до направляючого шару інші шари з анімацією - це перетягти шар з анімацією під направляючий шар. Відв’язати ж шар з анімацією від направляючого шару - перетягти шар з анімацією таким чином, щоб він знаходився вище направляючого шару.

Дуже часто на web сторінках зустрічаються зображення, по яким “ковзає” промінь - кругла світла пляма, яка висвічує зображення частинами. Шар, на якому знаходиться світла пляма називається шаром маскою. А шар, в якому знаходиться зображення - замаскованим шаром.

Маска - це отвір в непрозорому маскуючому шарі. Через який можна бачити все, що знаходиться під цим шаром. Отвір може бути будь-яким графічним фрагментом: геометричною фігурою, екземпляром (але не кнопкою), текстовим блоком.

Створіть новий файл з будь-яким графічним зображенням. Розташуйте над цим шаром інший і намалюйте в ньому зображення, яке буде маскою. Наприклад, коло. Перетворіть намальоване графічне зображення в символ. Анімуйте його. “Розтягніть” єдиний основний кадр шару, який містить замасковане зображення так, щоб він покрив всю анімацію. Виділіть шар-маску і виберіть в контекстному меню пункт Mask.

Таким чином можна замаскувати кілька шарів. Головна вимога при цьому, щоб вони знаходились нижче шару-маски.

“Витягнути” замаскований шар не складно - розташуйте їх над шаром-маскою. 

Контрольні запитання:

Шари якого виду ви знаєте?

Яким чином створюється направляючий шар?

Яким чином створюється шар-маска?

Яку дію виконує прапорець Orient to Path в редакторі властивостей, коли створюється направляючий шар?

В якій послідовності розташовується шар-маска і замаскований шар?

Практична частина

Завдання 1

Завантажте програму Flash MX.

Створіть фільм, результатом якого був би рух квадрата по заданій траєкторії.

 

Завдання 2

 

Завантажте програму Flash MX.

Створіть фільм, результатом якого був би рух променя по напису “Macromedia Flash MX”.