Практична робота № 16

Тема: Створення звичайних списків, перемикачів, скролінга, панелі зі скролінгом.

Мета: Ознайомлення з створенням компонентів в середовищі Flash MX.

Теоретичні відомості

Звичайний список (ListBox). Компонент ListBox дозволяє створити звичайний список, за допомогою якого користувач може вибрати один або кілька пунктів. Загальний вигляд цього компонента схожий із загальним виглядом стандартного списка Windows.

Компонент ListBox в середовищі Flash надає користувачу набір параметрів:

Параметр

Значення

Change Handler

Ім’я функції, яка обробляє подію, яка виконується при виборі пункта в списку. Функція повина буди описана в тому ж кліпі, в якому знаходиться елемент управління. Не обов’язковий параметр.

Data

Масив стрічок, які представляють значення пунктів списка. Не обов’язковий параметр.

Labels

Масив стрічок назв пунктів меню

Select Multiple

Задає, чи може користувач вибирати в списку одразу кілька значень. Пункт true дозволяє, пункт false забороняє. По замовчуванні - false

Працює звичайний список аналогічно до списка, що розкривається. Для введення масивів стрічок скористайтесь діалоговим вікном Values.

Кнопка (PushButton). Компонент PushButton дозволяє створювати звичайну командну кнопку. Вона схожа з вже розглянутими кнопками Flash, але виглядає як стандартна кнопка Windows.

Компонент PushButton в середовищі Flash надає користувачу набір параметрів:

 

Параметр

Значення

Change Handler

Ім’я функції, яка обробляє подію, яка виконується при натисканні кнопки. Функція повина буди описана в тому ж кліпі, в якому знаходиться елемент управління.

Label

Назва кнопки

 

Перемикач (RadioButton). Компонент RadioButton створює перемикач. Зовнішній вигляд цього компонента схожий із зовнішнім виглядом стандартного перемикача Windows.

Компонент RadioButton в середовищі Flash надає користувачу набір параметрів:

 

Параметр

Значення

Change Handler

Ім’я функції, яка обробляє подію, яка виконується при виборі перемикача. Функція повина буди описана в тому ж кліпі, в якому знаходиться елемент управління. Не обов’язковий.

Data

Значення, прив’язане до перемикача. Не обов’язковий.

Group Name

Ім’я групи, в якій знаходиться перемикач

Initial State

Початковий стан перемикача: ввімкнений (true) або вимкнений (false). Тільки один перемикач може бути ввімкнений в групі.

Label

Назва перемикача.

Label Placement

Місцезнаходження текстового підпису.

 

Перемикачі, які входять до однієї групи, повинні мати однакове значення параметра Group Name.

Скролінг (ScrollBar). Компонент ScrollBar дозволяє створити смугу прокручування. Він може бути використанний як окремий елемент управління, призначений для введення данних, так і в складі більш складних елементів управління. Зовнішній вигляд цього компонента схожий із зовнішнім виглядом стандартного скролінга Windows.

Компонент ScrollBar має одну особливість. Після того, як ви додали першу смугу прокручування на робочий лист, додавати нові смуги прокручування ви можете тільки перетягуючи відповідний символ з вікна бібліотеки. Не можна додавати на лист нові смуги перетягуючи їх з панелі Components.

Параметри компонента:

 

Параметр

Значення

Horizontal

Задає, буде смуга прокручування горизонтальною (true) або горизонтальною (false)

Target Text Field

Поле введення або денамічний текстовий блок, до якого буде прив’язана смуга прокручування.

 

Можна прикріпити смугу прокручування до поля введення або динамічного текстового блока. Для цього перетягніть її з панелі Components або вікна бібліотеки до потрібної сторони поля введення або динамічного текстового блока і “залиште” її там. Причому поле введення або динамічний текстовий блок обов’язково повинен мати ім’я.

Якщо ви змінюєте розміри поля введення або динамічного текстового блока з прив’язаними смугами прокручування, то вам потрібно буде змінити і розміри смуг прокручування.

Панель з прокручуванням. (ScrollPane)

Компонент ScrollPane дозволяє створювати панель, в яку можна помістити будь-який кліп, причому, якщо він не поміщається в панель, то в ній автоматично з’являться смуги прокручування. Така панель може бути використана для вміщення великих кліпів на невеликій частині вікна.

Параметри компонента:

Параметр

Значення

Drag Content

Задає, чи буде користувач мати можливість перетягувати вміщене в панель зображення. Так (true), ні (false).

Horizontal Scroll

Задає чи буде видно горизонтальну смугу прокручування завжди (true), ніколи (false) при необхідності (auto).

Scroll Content

Ім’я кліпа, який стане вмістом панелі.

Vertical Scroll

Задає чи буде видно горизонтальну смугу прокручування завжди (true), ніколи (false) при необхідності (auto).