Практична робота № 7

Тема: Публікація статичної графіки.

Мета: Розглянути публікацію статичної графіки.

Теоретичні відомості

Якщо створення малюнка завершено, то його потрібно опублікувати. Тобто зберегти в одному з графічних форматів. Практично завжди нерухомі зображення зберігаються в трьох форматах: GIF, JPEG або PNG. Коротко розглянемо кожен з цих фоматів.

GIF. Формат GIF чудово підходить для збереження рисунків з невеликою кількістю кольорів. Таких, як схеми, карти, рисунки створені олівцем, елементи оформлення Web-сторінок. При збереженні графіки в форматі GIF виконується стиснення данних по алгоритму, який виключає втрату даних. Файл формату GIF є надзвичайно компактним. До того ж він підтримує анімацію.

PNG. Цей формат є непоганою альтернативою формату GIF. Він, зокрема, підтримує 256 градацій прозорості проти двох у GIF, і має автоматичну корекцію яскравості. Проте, є і недоліки. PNG не підтримує анімацію, файли PNG більші ніж GIF.

JPEG. На відміну від GIF і PNG не підтримує ні анімацію, ні прозорість. Чим сильніше стиснення, тим більше спотворюється зображення. Хоча користувач може регулювати процент стиснення, вибираючи при цьому компроміс між якістю і розміром кінцевого файла.

Отже, після вибору формату графіки виберемо пункт Publish Settings в меню File. На екрані з’явиться вікно, в якому можна вибрати формат експорта та задати параметри зображення (вкладка Formats).

Flash MX дозволяє опублікувати файл одразу в кількох форматах. Проставте потрібні прапорці в області Type. Результуючі файли зберігаються в тій самій папці, де знаходиться документ Flash. Якщо ви бажаєте змінити імена результуючих файлів, відключіть прапорець Use default names і введіть нові імена. Публікація відбудеться, коли натисните кнопку Publish.

Вкладка GIF. Група Dimensions служить для задання ширини і висоти результуючого зображення. Якщо ввімкнено прапорець Match Movie, ці розміри співпадають з розмірами робочого листа.

В групі Playback перемикач Static відповідає за створення звичайного зображення, Animated - анімації.

Група Options керує параметрами оптимізації зображення. Прапорець Optimize Colors вмикає або вимикає оптимізацію палітри кольорів. Прапорець Interlace створює зображення GIF, яке поступово “проявляється” в процесі завантаження. Прапорець Smooth вмикає згладжування контурів результуючого зображення. Прапорець Dither Solids вмикає використання складових кольорів. Прапорець Remove Gradients вмикає знищення градієнтів в результуючому зображенні. Список Transparent дозволяє зробити колір фона робочого листа прозорим:

Opaque - непрозорий фон;

Transparent - прозорий фон;

Alpha - напівпрозорий.

Список Palette Type служить для вибору кольорової палітри, яка буде створена для GIF-файла. В ньому доступні чотири пункти:

Web 216 - вмикає використання безпечної палітри кольорів Web. В цьому випадку досягається малий розмір файла і висока швидкість його обробки;

Adaptive - адаптивна палітра кольорів. Така палітра містить кольори, які реально використовуються в зображені;

Web Snap Adaptive - аналогічний пункту Adaptive, за виключенням того, що при можливості будуть використані кольори з безпечної палітри Web.

Custom - дозволяє самому вибрати палітру кольорів.

Вкладка JPEG. Регулятор Quality задає якість результуючого зображення від 0 до 100. Чим більше його значення, тим краща якість, але більший файл. Прапорець Progressive створює такий файл JPEG, який поступово з’являється в процесі завантаження.

Вкладка PNG. Список Bit Depth дозволяє вибрати кольоровий режим. (8 біт, 256 доступних кольора; 24 біт, 16,7 мільйонів доступних кольорів; 24 біт з каналом прозорості).

Решта груп прапорців аналогічні вкладці GIF. Список Filter дозволяє задати спосіб додаткової обробки масива точок з метою кращого стиснення. Доступні шість пунктів:

None - додаткова обробка відсутня;

Sub - в масиві зберігається різниця між кольором поточного і попереднього пікселя;

Up - в масиві зберігається різниця між кольором поточного і наступного пікселя;

Average - для визначення кольору поточного пікселя використовується середнє значення кольорів двох сусідніх пікселів;

Path - для визначення кольору поточного пікселя використовується середнє значення кольорів трьох сусідніх пікселів;

Adaptive - найскладніший спосіб обробки масива. Дозволяє сильно зменшити розмір PNG-файла.

Контрольні запитання

Які основні властивості графічних форматів GIF, PNG i JPEG ви знаєте?

Чи можна опублікувати файл в цих трьох форматах одночасно?

Які особливості створення GIF файлу ви знаєте?

Які особливості створення PNG файлу ви знаєте?

Які особливості створення JPEG файлу ви знаєте?

Практична частина

Завдання 1

Завантажити програму Flash MX.

Намалювати мал.1.

Опублікуйте малюнок в форматі JPEG, з якістю зображення 20, 50, 100.

Запишіть в зошит об’єм результуючих файлів.

Завдання 2

Завантажити програму Flash MX.

Намалювати мал.2.

Опублікуйте малюнок в форматі JPEG, з якістю зображення 25 і 100.

Опублікуйте малюнок в форматі PNG в кольоровому режимі 24 біт.

Опублікуйте малюнок в форматі GIF.

Порівняйте і запишіть в зошит об’єми файлів JPEG, PNG, GIF.

 

Мал.1         Мал.2