Читання груп новин в автономному режимі

Читання в автономному режимі означає, що ви читаєте повідомлення груп новин, відключившись від Інтернета. Завантаживши на свій комп’ютер повідомлення груп новин, ви можете вийти з Інтернета, а читанням зайнятися пізніше. Читаючи повідомлення в автономному режимі, ви не тільки заощаджуєте свої гроші, але й не займаєте лінію зв’язку.

Можна одержувати з серверу тільки заголовки повідомлень, які включають у себе тему, ім’я автора та розмір повідомлення. Можна одержувати повідомлення цілком, разом із вкладеними файлами. Одержання одних заголовків виконується значно швидше, ніж одержання цілих повідомлень; до того ж, заголовків найчастіше буває достатньо, щоб судити про зміст бесід. Залишаючись в автономному режимі, ви можете відмітити заголовки, що зацікавили вас, і потім, підключившись, одержати тільки помічені повідомлення.

Як підготувати групи новин до читання в автономному режимі

Ви можете настроїти Outlook Express на одержання повідомлень або заголовків із груп новин, на які ви підписані, в автономному режимі. Завдяки цьому, ви зможете читати їх у вільний час, відключившись від серверу.

1.      Виберіть групу новин у списку папок.

2.       Виберіть у меню «Файл» команду «Свойства».

3.       Встановіть на вкладці «Загрузить» прапорець «При загрузке получать» і виберіть потрібний варіант.

4.       Повторіть пункти 1–3 для всіх необхідних вам груп новин.

Тепер при бажанні одержати повідомлення достатньо вибрати у меню «Сервис» команду «Загрузить все».

Порада

·        Якщо Outlook Express настроєний на завантаження заголовків повідомлень, можна виділити заголовки, що цікавлять вас, знаходячись в автономному режимі, потім при новому підключенні завантажити повідомлення повністю.

Як одержувати окремі повідомлення

Якщо в Outlook Express задане одержання тільки заголовків повідомлень для перегляду в автономному режимі, то ви можете у цьому ж режимі помітити заголовки, які зацікавили вас. Якщо потім у меню «Сервис» вибрати команду «Загрузить все», Outlook Express встановить з’єднання з Інтернетом і одержить потрібні повідомлення повністю для читання в автономному режимі.

1.      Клацніть в одержаній групі новин заголовок повідомлення, який вас зацікавив.

2.       Вкажіть у меню «Сервис» на команду «Пометить для получения» і виберіть команду «Пометить сообщение». Повторіть ці дії для заголовків кожного з повідомлень, які ви хочете одержати.

3.       Виберіть у меню «Сервис» команду «Загрузить все».

Відправлення повідомлень до груп новин

Існує декілька способів приміщення повідомлень до груп новин. Вибір залежить від того, чи нове повідомлення ви надсилаєте чи даєте відповідь та наскільки широко ви хочете розповсюдити повідомлення. Ви можете також відформатувати повідомлення, добавити свій підпис, візитну картку або посилання на файл. Необхідно врахувати, що деякі з цих можливостей має сенс використовувати тільки у тому випадку, якщо програма читання новин одержувача розпізнає форматування HTML, а це можуть далеко не всі програми.

Як відправити нове повідомлення

1.       Виберіть у списку папок групу новин, в яку треба відправити повідомлення.

2.       Натисніть на панелі інструментів кнопку «Создать сообщение». Щоб відправити це повідомлення також і в інші групи, виберіть у меню «Сервис» команду «Выбрать группы новостей», вкажіть у списку потрібну групу новин і натисніть кнопку «Добавить». Вибирати можна або з усіх груп новин, або тільки з тих, на які ви підписані.

3.       Введіть тему повідомлення. Outlook Express не відправляє повідомлення у групу новин без позначеної теми.

4.       Складіть текст повідомлення і потім натисніть на панелі інструментів кнопку «Отправить».

Як відповісти на повідомлення групи новин

1.        Виберіть зі списку повідомлення, на яке треба відповісти.

2.       Щоб відповісти всій групі новин у цілому, натисніть на панелі інструментів кнопку  – «Ответить в группу». Щоб відправити повідомлення і в інші групи новин, виберіть у меню «Сервис» команду «Выбрать группы новостей», клацніть потрібну групу у списку і натисніть кнопку «Добавить». Можна вибирати або з усіх груп новин, що є на сервері, або тільки з тих, на які ви підписані. Щоб відповісти автору повідомлення по електронній пошті, натисніть на панелі інструментів кнопку  – «Ответить автору».

3.       Введіть текст повідомлення.

4.       Натисніть на панелі інструментів кнопку «Отправить».

Зауваження

·        Для перегляду відомостей про повідомлення (наприклад, дати відправлення) з групи новин виділить повідомлення, відкрийте меню «Файл» і клацніть «Свойства».

Як надсилати великі повідомлення

Багато серверів пошти та новин обмежує розміри повідомлень, що передаються ними. Звичайно граничне значення для одного повідомлення разом з усіма вкладеними файлами становить 1 мегабайтів.

Outlook Express дозволяє відправляти на такі сервери великі повідомлення, розбиваючи файли на частини. Одержавши таке повідомлення по частинам, програма пошти збирає їх в одне ціле.

1.       Виберіть у меню «Сервис» команду «Учетные записи…».

2.       Натисніть на вкладці «Почта» або «Новости» кнопку «Свойства».

3.       Встановіть на вкладці «Дополнительные» у групі «Отправка» прапорець «Разделять сообщения больше Х кбайт» і потім введіть максимальний розмір файла, який дозволено посилати.

Як встановити довжину рядка у вихідних повідомленнях груп новин

Outlook Express автоматично встановлює довжину рядка повідомлень у відповідності з форматом звичайного тексту з рядком у 76 символів, враховуючи можливості серверів, які не можуть відображати у рядку більше 80 символів. Коли повідомлення цитується у відповіді, первісний текст звичайно помічається додатковим символом і зсувається праворуч. Якщо ви розраховуєте одержати відповіді на своє повідомлення, задайте перенос тексту на новий рядок після 70 або 72 символів, щоб у відповіді частина тексту не виходила за край вікна.

1.       Виберіть у меню «Сервис» команду «Параметры…».

2.       Встановіть на вкладці «Отправка» у полі «Формат отправки новостей» перемикач «Обычный текст» і потім натисніть кнопку «Настроить…».

3.       У полі «Автоматический перенос текста на позиции Х при отправке» введіть максимальне число символів, які слід відображати в одному рядку.