Назад Зміст Вперед

Додаткові задачі з вкладеними

умовними операторами

Приклад 1

Дано  вік людини N. Напишіть програму, яка аналізує людину за віком та відносить його до одної з груп: дитина (0<=N<17), працівник (17<=N<60), пенсіонер (>=60), інші випадки: помилка.

Програма

 Var N:integer;
begin
 read(N);
 if N<0 then writeln('помилка.')
  else
    if N < 17 then writeln('дитина')
      else
        if N<60 then writeln('працівник')
           else writeln('пенсіонер ');
end.

Приклади результатів роботи програми

ВвідВивід
-10 помилка
5 дитина
25 робітник
65 пенсіонер

Приклад 2

Дано дійсне число X, що є аргументом функції. Складіть програму для обчислення значень функції Y.

Дано: одне дійсне число Х

Знайти: за формулою інше дійсне число

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Всі дані дійсного типу (real).

Алгоритм

 1. Введення числа x.
 2. Перевіряємо введене число:
 3. Вивід обчисленого значення функції y на екран.

Програма

 Var x,y:real;
begin
 read(x);
 if x<-1 then y:=-1
   else
     if x<=1 then y:=x
       else y:=1;
 writeln(y:1:2);
end.

Приклади результатів роботи програми

ВвідВивід
-10 -1
-0.5 -0.5
5 1

Варіанти задач

 1. Дано дійсне число. Складіть програму для обчислювання значень функції y(x):
 2. Дано число. Дайте його опис таким чином: від'ємне, нуль або додатне.
 3. Дано ціле число. Надрукувати номер декади (1-10 – перша; 11-20 – друга, 21-31 – третя, інші випадки: помилка).
 4. Дано ціле число, що визначає номер місяця. Вивести пору року (літо, зима, весна, осінь, інші випадки: помилка).
 5. Дано температура. Виведіть стан, у якому знаходиться вода при цій температурі (лід, вода, пар, інші випадки: помилка).
 6. Дано кут. Визначте його тип (гострий, прямий, тупий, розгорнутий, більше розгорнутого, повний, інші випадки: помилка).
 7. Дано вік людини. Напишіть програму, яка аналізує людину за її віком та відносить її до однієї з чотирьох груп: дошкільник, школяр, працівник, пенсіонер, інші випадки: помилка.
 8. Дано ціле число x. Якщо воно додатне, то додайте до нього 1; якщо від’ємне, то відніміть від нього 2;  якщо дорівнює 0, то замініть його на 10.
 9. Ракета запускається з екватора зі швидкістю v км/с. Який результат запуску? Пояснення: якщо v<=7.8 км/с, то ракета впаде на Землю; якщо 7.8< v<11.2, то ракета стане супутником Землі; якщо 11.2<=v<=16.4, то ракета стане супутником Сонця; якщо v>16.4, то ракета залишить Сонячну систему.
 10. Дано ціле число, що визначає оцінку. Вивести опис оцінки (1-3: погано, 4-6: задовільно, 7-9: добре, 10-12: відмінно, інші випадки: помилка).
 11. Дано час у годинах. Визначте, що це: ранок (6-10), день (11-18), вечір (19-24), ніч (0-5) або помилка.
 12. Дано ціле число N. Дайте його опис таким чином: однозначне (-9<=N<=9), двохзначне (-99<=N<=-10 або 10<=N<=99), у інших випадках - багатозначне.
 13. Дано ціле число N. Дайте його опис таким чином: від'ємне (N<0), нуль, додатне однозначне (0 < N < =9), додатне двохзначне (10 <= N<= 99), додатне багатозначне (N>=100).
 14. Дано ціле число N. Дайте його опис таким чином: від'ємне багатозначне (N<=-100), від'ємне двохзначне (-99 <= N<= -10), від'ємне однозначне (-9 <= N < 0), нуль, додатне (N >0).

Назад Зміст Вперед