10 клас 

Хiмiя  2

Яка речовина може приєднувати хлороводень:

пропан;
пропен;
2-бромпропан

    

До якого класу органічних сполук належить 2-метилбутан

насичених вуглеводнів;
галогенопохідних;
ароматичних вуглеводнів.

    

До якого класу органічних сполук належить бутанол:

альдегіди;
спирти;
карбонові кислоти.

    

Хімічна формула амоніаку:

NH4+;
NH4OH;
NH3.

    

Солі азотної кислоти називаються:

нітритами;
азидами;
нітратами.

    

Концентрована сірчана кислота є:

сильним окисником;
сильним відновником;
інертною речовиною.

    

У промисловості сировиною для одержання сірчаної кислоти є:

сульфат магнію;
пірит FeS2;
вапняк.

    

Ступінь окислення сірки у сульфідах:

-2;
+4;
+6.

    

У будові атомів нітрогену та фосфору спільним є:

кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;
кількість енергетичних рівнів;
кількість протонів у ядрі.

    

Гібридизація - це:

процес перерозподілу енергії електронів;
процес перерозподілу енергії протонів;
утворення хімічних зв'язків.

    


    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.