11 клас 

Хімія - 1

В реакції з якою із речовин етанол окиснюється до альдегіду:

купрум (ІІ) оксид;
натрій гідроксид;
натрій.

    

Внаслідок реакції 4,6 г. етанолу з металічним натрієм, об'єм водню, що виділився становить:

1,12 л;
3,36 л;
2,24л.

    

Загальна формула насичених багатоатомних спиртів:

Сn H2n+1OH;
Cn H2n-2+m (OH)m;
Cn H2n+2-m (OH)m .

    

Якісним реактивом на багатоатомні спирти є:

Fe Cl3;
Cu(OH)2;
Ag2O.

    

Яку властивість фенолу застосовують у виробництві фенолоформальдегідних смол:

вступати у реакцію з натрій гідроксидом;
вступати у реакцію співполімеризації;
вступати в реакцію нітрування.

    

До складу альдегідів входить функцій на група:

карбоксильна;
гідроксильна;
карбонільна.

    

Промисловий спосіб одержання етаналю з ацетилену запропонував:

М. Зінін;
М. Кучеров;
С. Лебедев .

    

Який із рядів складається лише із формул насичених одноосновних кислот:

C3 H5 COOH, C17 H35COOH, CH3COOH;
HCOOH, C15H30(COOH)2, C7H15OH;
CH3COOH, C5H11COOH,C15H31COOH.

    

Особливістю метанової кислоти є:

взаємодія з аргентум(І) оксидом;
взаємодія з основними оксидами;
взаємодія з лугами.

    

У якому з рядів усі речовини реагуватимуть з етановою кислотою:

C6H6, NaOH, CaO;
C2H5OH, Cl2, Mg;
H2O, Cu(OH)2, C2H4O.

    


    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                          

 
.