8 клас 

Хімія - 1

У якому ряду наведені приклади тільки хімічних явищ:

горіння природнього газу; скисання молока; іржавіння заліза; кипіння води.
розчинення цукру у воді; розчинення олова; свічіння лампочки; пожовтіння листя;
підгоряння їж

У якій із сполук валентність нітрогену найбільша:

NH3;
NO2;
N2О;

    

Відносна молекулярна маса алюміній сульфату:

123;
75;
342.

    

У якій із сполук масова частка карбону найбільша:

CH4;
СаСО3;
NaHCO3;

    

Маса нітратної кислоти 12,6г відповідає такій кількості речовини:

2 моль;
0,2 моль;
1,5 моль.

    

5 моль карбон (ІV) оксиду за нормальних умов займають об'єм:

224 л;
112 л;
336 л.

    

Серед формул: N2, CaO, MgS, Fе, Р4, О3, Н2SO4 , НСl, Вr2, NаОН:

більше формул простих речовин;
більше формул складних речовин;
формул простих і складних речовин однакова кількість.

    

Який із рядів формул, складається тільки із формул оксидів:

Мn2О7, СuCl2, Fe2O3, Ва(ОН)2;
СО, Cu2О, Н2О, НNО3;
CaO, Cl2O7 ,Ag2O, P2O5.

    

Сульфур (VI) оксиду відповідає кислота:

сульфідна (H2S)
сульфітна(H2SO3)
сульфатна (H2SO4)

    

Кислотні оксиди можуть реагувати:

з кислотами і не реагують з лугами;
з лугами і не реагують з кислотами;
з лугами і кислотами.

    


    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                          

 
.