8 клас 

Хімія - 2

Сполука , формула якої CuSO4 має назву:

купрум (II)сульфат;
купрум ( I )сульфат;
купрум ( II )сульфіт.

    

В промисловості гідроген (водень) добувають:

взаємодією кислот з металами;
термічним розкладом природного газу;
електролізу води.

    

Який з рядів складається лише із формул кислот:

HNO3 , H3PO4 , H2SO4, HCl;
NaNO3, HClO3, H2S, H2SiO3;
NH3, H3PO4, HBr, H2CrO4 .

    

У ряду формул: NaOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2, LiOH, Fe(OH), Ba(OH), KOH, Mn(OH)2, Sr(OH)2

більше формул лугів, ніж формул нерозчинних основ;
більше формул нерозчинних основ, ніж формул лугів;
формул нерозчинних основ, і формул лугів однакова кількість.

При нагріванні купрум(II) гідроксиду утвориться:

купрум(I) оксид і вода;
купрум(I) гідроксид;
купрум(II) оксид і вода.

    

При взаємодії сульфур(VI) оксиду із натрій гідрооксидом може утворитись:

натрій сульфід і вода;
натрій сульфіт і вода;
натрій сульфат і вода.

    

В реакції одержання ортофосфатної кислоти співвідношення кількостей речовин фосфор(V) оксиду і води буде:

2:3;
1:1;
1:3.

    

При підвищені температури швидкість хімічної реакції:

зростає;
зменшується;
залишається без змін.

    

У реакції вираженій рівнянням 3H2 + N2 = 2NH3, при підвищенні тиску рівновага зміститься:

в сторону прямої реакції (вправо);
в сторону зворотної реакції (вліво);
не зміщується.

    

В реакції розкладу:

із кількох вихідних речовин утворюється один продукт реакції;
із однієї вихідної речовини утворюється кілька продуктів реакції;
із кількох вихідних речовин утворюєть


    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                          

 
.