11 клас

Історія - 1

  Велика Вітчизняна війна розпочалась:

 1 вересня 1939 року;
 22 червня 1941 року;
17 вересня 1939 року.

    

  У  роки Великої Вітчизняної війни Україна була поділена на зони окупації:

Трансністрія, Полісся, рейхкомісаріат "Україна";
Трансністрія, Польське генерал-губернаторство, Поділля;
 рейхскомісаріат "Україна", Польське генерал-губернаторство, Трансністрія, військова східна адміністрація 

 Від німецько-фашистських загарбників Україну звільнили у:

 1943;
1944;
 1945.

  Велика Вітчизняна війна завершилась:


  9 травня 1945 року;
 31 квітня 1945 року;
 1 вересня 1946 року.

  20 з'їзд КПРС відбувся: 

 1956 року;
 1953 року;
 1964 року.

 20 з'їзд КПРС прославився таємною доповіддю Хрущова М.С. про:

  рівень життя населення;
 необхідність відійти від ідей соціалізму усфері економіки;
 культ особи Сталіна.

  Українську Гелльсинську Спілку у1975 році очолив:

 Л.Лук'яненко;
 М.Руденко;
 В.Чорновіл.

Причинами економічної кризи 70-80років 20 ст. в Україні були:

 політика регулювання економіки державою;
 світові економічнікризи;
 інтеграція УРСР в ЄЕС.

 

 Першим кроком до незалежності України було:

  "Акт проголошення незалежності України";
 "Декларація про державний суверенітет";
  результати референдуму 1 грудня 1991 року.

  Конституцію незалежної України було прийнято:

 24 серпня 1991 року;
 28 червня 1996 року;
 16 липня 1990 року.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.