7 клас 

Історія - 1

 Коли було засновано Київ?

 І ст.;
 VІ ст.;
X ст.

    

 Після падіння Римської імперії господарство Європи:

змінилося;
залишилось на попередньому рівні;
 падіння імперії не вплинуло на господарство Єрпопи

 Найвидатніший візантійський імператор:

 Хлодвіг;
 Карл Великий;
 Юстініан.

 Франкська Імперія утворилася в:


 273 р.;
 800 р.;
 1213 р. 

   У VII – X ст. тримали Європу у страхові напади:

 арабів;
 вікінгів;
 монголів.

 Іслам виник у:

 арабів;
 персів;
 китайців.

 Боротьба за верховенство у католицькому світі в Х – ХІІ ст. закінчилася перемогою:

папи;
 імператора:
 кардинала.

Першою слов'янською державою була:

 Болгарія;
 Польща;
 Київська Русь.

 

 3 європейські королі прийняли участь у :

 1 хрестовому поході;
 3 хрестовому поході;
 4 хрестовому поході.

 Створили величезну євразійську імперію у ХІІІ ст.:

 араби;
 українці;
 монголи.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.