9 клас 

Історія - 2

 Виберіть правильне твердження:

У ІІ половині ХVІІІст.:

  Російська імперія ліквідувала усі залишки української державності;
 в Україні продовжувався розвиток самобутньої політичної форми – Гетьманщини;
  Річ Посполита продовжувала гнобити більшу частину України;

    

 Українське національне відродження розпочалось:

в Москві;
на Правобережжі;
на Слобожанщині

 Першою українською політичною організацією є:

 масонська ложа "Понт Евксинський";
 Південне товариство декабристів;
 Кирило-Мефодіївське братство,

 Кріпосне право буде відмінене на західних українських землях:


 в результаті наполеонівських воєн;
 після революції 1848 – 1849 рр.;
 після відміни кріпацтва у Східній Україні.

   Одним з найактивніших діячів "Київської громади" був:

 Т. Шевченко;
 М. Зібер;
 М. Драгоманов,

 Автором першої української опери був:

І. Котляревський; 
М. Лисенко; 
С. Гулак-Артемовський. 

 В Україні на початку ХХ ст. ліберально-демократичний рух був представлений головним чином:

земствами; 
 громадами;
 партіями.

  Політичні сили України у кінці ХІХ ст. ставили перед собою ціль:

 боротьбу за незалежність;
 приєднання до розвинутої західноєвропейської держави;
 боротьбу за автономію.

 

 У ході російської революції 1905 –1907 рр.:

Україна участі не брала;
 національний рух нічого не зробив;
 виникла Українська преса, Просвіти, тощо

 Інтереси українства на Західній Україні відстоювала:

 українська православна церква;
 українська греко-католицька церква.
католицька церква,    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.