10 клас 

Алгебра

  Функція  є спадною на інтервалі:

 (- ¥; + ¥);         
(- ¥; 0); 
 (0; + ¥).
    

Графік функції  у = f (x +1) можна отримати із графіка функції у = f (х) переміщенням:

по осі Оу на 1 вгору;               
по осі Ох на 1 вліво;  
по осі Ох на 1 праворуч.  

Функція у = 2х3 +1 є:  

парною;                           
непарною;
ні парною, ні непарною.

1 + cos2x + sin2x =

1;  
2;
3.

     

 sin a;
  1;
 sina + cosa.

 

=

sin x;
cos x;
2cos x.  

 Розв’язком рівняння sin(x + 4) = 0,5 є:

  ;
  ;
  .

Розвязком рівняння  є:

 3;
 немає розвязків;      
 1.

Обчислити: :  

 a2b;


 
  .

 Обчислити:

100; 
 10;
 1.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.