10  клас 

Геометрія -2

Діагональ і сторона трапеції паралельні площині a. Як розмішені площина a і площина, в якій лежить трапеція ?  

 перетинаються;                   
співпадають;  
паралельні.

    

 Дано дві мимобіжні прямі а і b. Скільки існує всього різних площин, які проходять через а і паралельні прямій b ?

дві;                  
одна;
жодної.

 Дано три різні площини a, b, g. Відомо, що a ^ b, а b ^ g. Яке взаємне розміщення площин a і g ?

 перпендикулярні;
паралельні;
інша відповідь.

Дано дві прямі а і b, що перетинаються. Через точку А, яка лежить на прямій а, проведена пряма с паралельно прямій b. Скільки різних площин можна провести через ці прямі ?

одну;
 дві;
 жодної.

  Відстань від точки А(1; 2; 3) до початку координат дорівнює: 

  ;  
;  
 
.

 Яка з точок М є серединою відрізка  АВ, якщо А(1; -1; -1), В(1; -1; 1)?

 М(2; -2; 0);          
 М(1; -1; 0);  
 М(-1; 1; 1).

 Дано вектори  та . Знайдіть .

   ;                    
  ;
  .

При якому значенні z вектори  та  перпендикулярні ?

 -4;
 4;
 5.

Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо А(1; 1; 1), В(2; 2; 2).  

 4;        
 
3.

 Які координати має точка В, симетрична точці А(2; 3; -1) відносно осі Оz?

 (3; 2; -1)  
  (-2; -3; -1) 
 (-2; -3; 1).    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.