7 клас 

Алгебра

  Яке з чисел є розв’язком рівняння: 3у – 4 = 1

 5/3;                     
4/3;
1.

    

 Яке рівняння рівносильне рівнянню: 3х = 15

3х – 1 = 14;
3х + 15 = 18;
 3х + 4 = 11.

Рівняння 4(2 + х) – 2х= - 3х + 9 зводиться до лінійного: 

3х – 2 =0;                                        
5х – 1 = 0;
7х – 5 = 0.

Знайдіть степінь одночлена відносно змінної z : m3z5 m2z4 + m z6mz

5; 
16;
6.

   Добуток многочленів (х – 3)(х + 3) можна записати у вигляді:

х2 – 9;      
х2 + 9;
х2 – 6х + 9.

 Вираз 4х2 – 12ху + 9у2 тотожний виразу:

 (4х + 9у)2;                              
(2х)2 – (3у)2; 
(2х – 3у)2.

 (а + в)2=

 а2 + в2;                      
а2 + 2ав + в2;
а2 – 2ав + в2.

Добуток многочленів (а – в) і (а2 + ав + в2)

а3 – в3;                       
а3 + в3;
(а – в)3.

В результаті множення одночлена х7 на многочлен (х5 + х + 1) отримаємо многочлен в степені:  

 12;
 35;
7.

 Хлопчик задумав число. Якщо його помножити на 3, від добутку відняти 4, то вийде 5. Яке число задумав хлопчик?

 4;
 3;
 5.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.