7 клас 

Геометрія

  Кути a і b. Якщо кут a = 73°, то кут b дорівнює:        

 17°;
107°;
73°.

    

Кути a і b суміжні, Ðb = 2 × Ða. Кути a і g вертикальні. Яка величина кута g? 

60°;        
120°;
180°.

Якщо в трикутнику висота і медіана співпадають, то такий трикутник:  

 прямокутний;                 
різносторонній;    
рівнобедрений.

В прямокутному трикутнику катет, що лежить напроти кута 30° дорівнює:

іншому катету;                         
половині гіпотенузи;
гіпотенузі. 

Якщо в прямокутному трикутнику гострі кути рівні, то це кути:   

30°;                             
60°;
45°.

 За другою ознакою рівності трикутників, трикутники рівні, якщо:

  рівні відповідні сторони та кут між ними;
 рівна відповідна сторона та прилеглі кути;
  три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого     трикутника.  

Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника лежить:  

всередині трикутника;
поза межами трикутника;
на гіпотенузі.

Знайдіть кут a:

 57°;
  88°;
 92°.

Якщо прямі а і b паралельні, пряма с – січна, то внутрішні різносторонні кути:  

рівні;               
їх сума дорівнює 180°; 
інша відповідь.

  У рівнобедреного трикутника, величина кута, що лежить напроти основи, дорівнює 50°.    Яка величина кутів при основі? 

 65°;     
 50°;
 75°.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.