Тема уроку: "Алгоритми і програми роботи з двовимірними таблицями"

Двовимірний масив - це масив, де кожному елементу ставиться у відповідність два індекси.

Для початку роботи з масивом готуємо місце в пам'яті у вигляді прямокутника, що має задану кількість рядків і стовпчиків. Для цього описуємо його в розділі оголошень, використовуючи зарезервоване слово Аrray, після якого в квадратних дужках вказуємо розмірність масиву, причому враховуємо, що на першому місці вказуються індекси рядків, а на другому - стовпчиків, і обов'язково тип елементів.
Опис двовимірного масиву
<Ім'я_масиву> : array[<поч_інд_рядків>..<кін_інд_рядків>,
<поч_інд_стовп>. .<кін_інд_стовп>]
of <базовий_тип_елементів> ;

Приклад опису:

Const n:=100; 
m:=100; 
Var A:array[1..n,1..m] of real; 
D:array[1..10,1.100] of integer; 
Зверніть увагу на те, що значень у рядках або стовпчиках масиву не обов'язково буде стільки, скільки ми оголосили, але не більше.
Звертання до елементу двовимірного масиву:
Ім'я_масиву[<індекс_рядка>, <інд_стовпчика>]
Заповнення масиву: