Тема уроку: "Тематична атестація за темою "Програма. Мова програмування"".

Орієнтовні варіанти карток на тематичну атестацію:
Варіант №1.
1. Що таке мова програмування? Класифікація мов програмування
2. Поняття типу даних. Класифікація типів даних в мові програмування Паскаль.
3. Структура програми мовою програмування Паскаль.
4. Вкажіть помилкові записи чисел мовою програмування Паскаль:

1237
.35
-45.
-5.3Е03
-0Е+00
000
12Е-3
+78.56Е-04
3.Е8
-Е7
4.5-Е01
12.3.5

5.Укажіть, в яких виразах використані символи, що не належать до алфавіту мови програмування Паскаль:

x/2*cos(p)
2\5,67
'Привіт'
'А>Б'
A .. Z
Y<5,cos(alfa)

6. Записати мовою Паскаль наступний математичний вираз:

7.Записати у загальноприйнятій формі:

8. Обчислити значення виразів:
9. Визначить тип результату наступних виразів:
10. Дано (фрагмент програми):
Що буде виведено на екран після виконання наступних операторів:

Варіант №2.
1. Алфавіт мови програмування Паскаль. Поняття складеного символу та слова. Які існують типи слів?
2. Що таке унарні та бінарні операції? Пріоритети виконання операцій у виразах.
3. Які розділи містяться в описовій частині програми? Глобальний та локальний блоки програми.
4. Визначте тип вказаних констант:

False

'Y'
-45
true
-23.7E03
0.12
+00
0E0

5. Які з наведених нижче чисел визначають одне й те саме значення:

5.48
54.8Е00
548Е-02
54800Е-04
0.000548Е+03
0.0548Е02
-54.8Е-01
0.00000548Е+07

6. Записати мовою Паскаль наступний математичний вираз:

7. Записати у загальноприйнятій формі:
8. Обчислити значення виразів:
9. Визначить тип результату наступних виразів:
10. Вивести в різні позиції екрану власне прізвище та ім'я різними кольорами.

Варіант №3.
1. Якими складовими характеризується мова програмування? Що таке синтаксис та семантика?
2. Що таке константа та її опис в мові програмування Паскаль? Що таке змінна? Її опис.
3. Що таке введення та виведення інформації? Запишіть формати процедур введення та виведення в Паскалі.
4. Запишіть наведені нижче числа у форматі з фіксованою крапкою:

0.0000173Е+4
-128.23Е-01
-3.52Е2
27.32Е-3

5. Записати мовою Паскаль наступні числа:

5!=
p=
1/10000=
LXXVI=
0,67(7)
= 0,000000037
= 11/4
= 12,5
= 10^23
= -24,8.10^-7


6. Записати мовою Паскаль наступний математичний вираз:

7. Записати у загальноприйнятій формі:
8. Обчислити значення виразів:
9. Визначити тип результату наступних виразів:
10. Вивести дату свого народження (число, місяць та рік) в три стовпчика, кожен з яких має ширину 8 позицій.

Варіант №4.
1. Що таке трансляція? Типи трансляторів. Чим вони відрізняються?
2. Що таке вираз? Використання стандартних арифметичних функцій у виразах.
3. Перетворення типів у мові програмування Паскаль. Функції перетворення типів.
4. Запишіть дійсні числа у вигляді з плаваючою крапкою:

12.3
-45
-25.923*10^3
23.789
-34.95
934.45*10^-56
0.0005
0

5. Записати мовою Паскаль наступний математичний вираз:

6. Записати у загальноприйнятій формі:
7. Вкажіть помилково записані ідентифікатори:
AlFa
Номер_ліцею
___________d
COS
1_Number
_9_class
Begin
A.67
X/Y

8. Обчислити значення виразів:
9. Визначити тип результату наступних виразів:
10. Що буде виведено на екран в результаті виконання такого фрагмента програми:
Варіант №5.
1. Перелічить правила пунктуації (оформлення) програм.
2. Формати представлення дійсних чисел мовою Паскаль. Що таке мантиса та порядок? Нормалізація мантиси.
3. Назвіть правила вибору ідентифікаторів.
4. Вкажіть правильно записані ідентифікатори:
beta
School#1
____________d
Sqrt
10_класс
_9_class
End
Suma/5
129

5. Записати мовою Паскаль наступний математичний вираз:

6. Записати у загальноприйнятій формі:
7. Обчислити значення виразів:
8. Визначити тип результату наступних виразів:
9. Які з наведених нижче чисел визначають одне й те саме значення:
167
'167'
1.67E+01
16700E-02
0.0000167E+7
0.167Е02
-167Е+00
0.00000167Е+07

10. Вивести на екран поточну дату у форматі число: місяць: рік.