Тема уроку: "Тематична атестація за темою "Базові структури алгоритмів""
 • Орієнтовні питання теоретичного туру атестації.

 • 1. Назвіть базові структури алгоритмів. Приклади.
  2. Що таке лінійний алгоритм?. Приклад лінійної програми мовою Паскаль.
  3. В яких задачах використовується команда розгалуження?
  4. Формат команди розгалуження (повна та скорочена форми) мовою Паскаль та мовою блок-схем.
  5. Що таке умова? Типи умов.
  6. Команда вибору. Приклад застосування.
  7. Поняття циклу. Типи циклів.
  8. Команда повторення з параметром мовою програмування та мовою блок-схем.
  9. Команда повторення з післяумовою мовою блок-схем та мовою програмування.
  10. Команда повторення з передумовою мовою блок-схем та мовою програмування.
  11. Порівняльна характеристика циклів.
 • Орієнтовні варіанти практичних завдань на тематичну атестацію:

 • Дитині пропонується три задачі, причому перша на лінійний алгоритм (середній рівень досягнень), друга - розгалужений алгоритм (достатній рівень досягнень), а третя - циклічний (високий рівень досягнень). Тільки розв'язок всіх трьох задач дає дитині можливість отримати оцінку 12.