Тема уроку: "Тематична атестація за темою "Структуровані типи даних""
 • Орієнтовні питання теоретичного туру атестації.

 • 1. Що таке масив?
  2. Що називається індексом масиву?
  3. Які типи змінних називаються простими, а які структурованими? Чому?
  4. Що таке одновимірний та двовимірний масив? Опис цих масивів мовою Паскаль.
  5. Методи заповнення одновимірного (двовимірного) масиву.
  6. Виведення одновимірного (двовимірного) масиву на екран.
  7. Як здійснюється пошук в масиві елементів з деякою властивістю?
  8. Напишіть або розкажіть словесно алгоритм пошуку в масиві мінімального (максимального) елементу.
  9. Що таке впорядкування? Які методи сортування Ви знаєте?
  10. Напишіть реалізацію одного з методів сортування (бульбашка, метод прямої вставки, метод прямого вибору).
  11. Що таке рядок? Опис рядкових величин мовою програмування.
  12. Назвіть функції для роботи з рядковими величинами та призначення їх параметрів.
  13. Назвіть процедури для роботи з рядковими величинами та призначення їх параметрів.
 • Орієнтовні варіанти практичних завдань на тематичну атестацію:

 • Дитині пропонується дві задачі: перша на обробку масивів (достатній рівень досягнень), а друга - обробку рядків (високий рівень досягнень). Тільки розв'язок двох задач дає дитині можливість отримати оцінку 12.