Тема уроку: "Тематична атестація за темою "Графічні операції. Робота з допоміжними алгоритмами""
 • Орієнтовні питання теоретичного туру атестації.

 • 1. Які режими роботи монітору Ви знаєте?
  2. Охарактеризувати текстовий та графічний режими роботи.
  3. Ініціалізація графічного режиму.
  4. Основні процедури та функції для створення графічних примітивів.
  5. Керування кольором в графічному режимі.
  6. Виведення тексту на екран в графічному режимі.
  7. Методи створення мультиплікації в графічному режимі.
  8. Поняття графічних сторінок і методи користування ними.
  9. Що таке метод покрокової деталізації?
  10. Поняття допоміжного алгоритму.
  11. Типи допоміжних алгоритмів та різниця між ними.
  12. Формат опису процедур та функцій.
  13. Як викликати допоміжний алгоритм?
  14. Що таке локальні та глобальні параметри?
  15. Що таке формальні та фактичні параметри?
  16. Методи передачі параметрів у підпрограми (параметри-значення та параметри-змінні).
  17. Передача у допоміжний алгоритм масиву як параметра.
  18. Область дії ідентифікатора.
  19. Що таке рекурсія?
 • Орієнтовні варіанти практичних завдань на тематичну атестацію:

 • Дитині пропонується дві задачі: перша на роботу в графічному режимі, друга - на створення допоміжних алгоритмів. Оцінювання роботи учня вчитель робить самостійно (мається на увазі, що в залежності від рівня класу можна, навіть, за одну акуратно виконану задачу поставити оцінку високого рівня). Наприклад, учень виконав тільки першу задачу, але оформив її за допомогою процедур та функцій користувача.