Практична робота №2

    Тема. Робота з об'єктами на робочому столі: виділення, переміщення, перегляд властивостей, перейменування, вилучення. Робота з вікнами.
    Мета. Засвоїти основи роботи з операційною системою WINDOWS 9X. 
    Обладнання: комп'ютери IBM PC, інструкція, навчальна програма "Учебник по Windows"

Теоретичні відомості.

WINDOWS - багатозадачна операційна система з графічним інтерфейсом, в якій основна робота проводиться з різноманітними об'єктами (ярлики, папки, файли, вікна, кнопки...).
Після завантаження операційної системи (ОС) на екрані з'явиться робочий стіл з ярликами ("Мой компьютер ", "Мои документs", "Корзина" ...) та панеллю задач в нижній частині екрана (світла панель з кнопкою "Пуск"). ОС WINDOWS дає можливість задавати одні і ті ж команди багатьма різними способами.
Для роботи з об'єктами використовують мишку:
1. Вибір об'єкта - наводимо стрілку миші на ярличок (не на напис під ним) та один раз натискаємо ліву клавішу миші.
2. Перегляд властивостей та можливостей дій з об'єктами - наводимо стрілку миші на ярлик та натискаємо праву клавішу миші, з'явиться контекстне меню зі списком можливих дій.
3. Відкривання об'єкта - скористатися скількома способами:
    o навести курсор на об'єкт та двічі швидко натиснути ліву клавішу миші;
    o виділити об'єкт та натиснути клавішу Enter;
    o відкрити контекстне меню об'єкта та вибрати в ньому "Открыть".
Працювати з об'єктами можна і не використовуючи мишку, при цьому використовуються клавіші клавіатури: ТАВ, клавіші керування курсором, клавіша Enter - для підтвердження вибору та спеціальні клавіші WINDOWS.

Запуск програм:

1. Найпростіший спосіб завантажити потрібну програму - вибрати її в головному меню. Для цього потрібно виконати такі дії: вибрати - "Пуск"- "Программы"- (... та потрібну програму).
2. Також можна вибрати потрібний ярлик на робочому столі.
3. Коли відоме розміщення програми на диску - запусти файл, що завантажує програму. Це файли з розширенням: *.ехе; *.bat; *.com.
4. В головному меню знаходиться пункт "Выполнить", в ньому обрати "Обзор" та вказати знаходження файлу запуску програми.
Всі програми в WINDOWS відкриваються в окремих вікнах. (WINDOWS - вікна). Майже в кожному вікні в верхній частині знаходиться головне меню вікна, де описані основні дії, що можуть виконуватися в середині вікна, чи програми, яка знаходиться в вікні.

Робота з вікнами:

1. В правому верхньому куті вікна знаходяться три кнопки для роботи з вікном (зліва направо):
    o "Свернуть"- звернути вікно на панель задач.
    o "Свернуть в окно", "Развернуть" - зменшити вікно в розмірах, розвернути вікно на весь екран.
    o "Закрыть "- закрити вікно програми.
2. Зменшувати / збільшувати розміри вікон. Наводимо курсор на край вікна та, коли він змінить вигляд на стрілку, утримуючи ліву клавішу миші, розширити або звузити вікно. Всі відкриті вікна та запущені програми відображаються на панелі задач. Переходити з одного вікна в інше можна: 
    o Вибравши потрібне вікно на панелі задач.
    o Вибравши потрібне вікно на робочому столі.
    o Перейти за допомогою комбінації клавіш Alt + Tab.

Довідкова інформація.

При потребі можна скористатись довідковою інформацією про ОС чи конкретну програму, що працює під її керуванням. Для цього обираємо: "Пуск" - "Справка" або в меню вікна "Справка" також можна скористатись клавішею F1 (майже в усіх програмах).
Завершення роботи з ОС.
ОС WINDOWS дуже складна, тому просто вимкнути комп'ютер по завершенні роботи, як в ОС MS DOS, не можна. Потрібно виконати такі дії:
    o "Пуск" - "Завершение работы "- "Выключить компьютер" "ОК".
    o Або скористатись комбінацією клавіш Alt + F4, та - "ОК". При виникненні нестандартних ситуацій (зависанні комп'ютера) використовують:
    o Ctrl + Alt + Delete.
    o Reset - на системному блоці.

Порядок виконання роботи:

1. Запустити навчаючу програму (Учебник по Windows), використавши ярлик на робочому столі.
2. В меню, що з'явиться, вибрати потрібний урок та виконувати інструкції, які будуть з'являтися в правому вікні програми.
3. Після виконання всіх завдань завершити роботу з програмою.
4. Запустити текстовий редактор WordPad із стандартних програм Windows 9x.
5. Набрати текст домашнього завдання, вміщеного в даній роботі.
6. В головному меню програми вибрати пункти "Файл - Сохранить", в панелі, що з'явиться, вибрати в полі "Папка" - "Диск А:", в полі "Имя файла" - 1, та натиснути Enter, закрити вікно програми.
7. На диску А: з'явиться новий об'єкт з назвою "1". Для того, щоб його побачити, слід відкрити об'єкт "Мой компьютер", звідки об'єкт "Диск А:".
8. Використавши контекстне меню, переіменувати об'єкт із назвою "1", вказавши ім'я файла, ваше прізвище.
9. Про виконане завдання повідомити викладача, відповісти на контрольні запитання.
10. Вимкнути комп'ютер.

Запитання до захисту практичної роботи:

1. Що відбувається, коли Ви клацаєте один раз лівою кнопкою миші по об'єкту?
2. Що відбувається, коли Ви клацаєте двічі лівою кнопкою миші по об'єкту?
3. Що відбувається, коли Ви клацаєте один раз правою кнопкою миші по об'єкту?
4. Що таке контекстне меню?
5. Яке вікно вважається активним? .
6. Як зробити вікно активним? '
7. Чи може бути активним відразу декілька вікон?
8. Які з елементів наявні в вікні будь-якого додатка WINDOWS?