Практична робота № 13


Тема. Комплексна робота "Робота в середовищі текстового редактора" 

Мета. Перевірка знань з теми "Текстовий редактор"

 Обладнання: IBM PC, інструкція.

Завдання 1.


1. Створити вміщений нижче документ. (Текст та таблиці створюються у Word, графічні елементи можна сторювати у Word або у графічному редакторі Paint, після чого імпортувати їх до текстового документа).
2. Виконати форматування документа згідно зразка.
3. Записати документ на диск А: під іменем "Практична робота №13.doc"

Хід роботи:


1. Ввімкнути ПК і дочекатись повної загрузки.
2. Запустити програму Microsoft Word.
3. Виконати вміщені завдання.
4. Записати висновки до зошита з практичних робіт.
5. Вигрузити програму Microsoft Word.
6. Вимкнути ПК.


Домашнє завдання:


1. Підготуватись до практичної роботи № 14. Тема "Введення, редагування та форматування табличних даних. Прості формули".
    1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 14.
2.Повторити основи роботи з табличними редакторами.
3. Повторити структуру документа Microsoft Excel.
Загальноосвітня школа №8

Вул. Гоголя, буд. 37, м. Шепетівка, Хмельницька обл., 30400
Тел (03840) 5-78-03, E-mail: link@km.ua
Директору навчального закладу 
Школяренку Карпу Петровичу 
заступника з навчальної роботи 
Ктпаченко Ніни Андріївни

 

Службова записка


Доводжу до Вашого відома стан справ по збиранню коштів на придбання сучасної обчислювальної техніки згідно рішення спільних зборів учнівського, викладацького та батьківського колективів.
Учнями 9-х класів зібрано вторинної сировини:
Надійшло коштів з різних джерел: 
Від збору вторинної сировини - 1097 грн. 37 коп.
o Від батьків - 1207 грн. 50 коп.
o Від спонсорів - 3500 грн. 00 коп
o Від церкви - 1000 грн. 00 коп.
o Від здачі в оренду приміщень- 1329 грн. 25 коп.
o Всього- 18134грн. 12 коп.
o (десять тисяч тридцять чотири гривні 12 копійок) 
    На зібрані кошти можна придбати:
1. Учнівський комп'ютер- 10шт.
2. Центральний сервер- 1 шт.
3. Принтер матричний- 2 шт.
4. Принтер лазерний- 1 шт.
5. Модем- 1 шт.
        Заступник директора Кріпаченко Н.А.
        Голова батьківського комітету Головатенко М. Т.
        Голова учнівського комітету . Медаленко С.А.

Запитання до захисту практичної роботи:


1. Які Ви знаєте способи створення таблиць?
2. Коли таблиця вважається активною?
3. Як можна швидко зробити корекцію ширини стовпчика?
4. Як можна поділити комірку таблиці на кілька вертикальних частин?
5. Яким чином можна об'єднати комірки в таблиці?
6. Яким чином можна вставити в текст графічний об'єкт?
7. Яке призначення панелі інструментів "Стандартная"?
8. Яке призначення панелі інструментів "Форматирование"?
9. Яким чином фрагмент тексту перетворити в таблицю?