Практична робота №14


Тема. Введення, редагування та форматування табличних даних. 
Мета. Навчитись вводити та редагувати дані в системі електронних таблиць Excel. 
Обладнання: комп'ютери IBM PC, інструкція. 

Завдання 1.


1. На першому листі робочої книги ввести подану нижче таблицю та відформатувати її за зразком.:

 

Завдання 2.


1. Перейти на другий лист.
2. Ввести подану нижче таблицю та відформатувати її за зразком.:

 

Хід роботи:


1. Ввімкнути комп'ютер. 
2. Дочекатись повної загрузки Windows.
3. Запустити табличний процесор Excel.
4. Виконати завдання №1. 
5. Виконати завдання №2.
6. Записати результати роботи на диск А: під іменем "Практична робота №14.xls".
7. Записати результати розрахунків та висновки до зошита з практичних робіт.
8. Вигрузити Excel.
9. Вимкнути комп'ютер.


Домашнє завдання:


Підготуватись до практичної роботи № 15. Тема "Опрацювання табличної інформації. Розрахунок простої таблиці в табличному процесорі Excel".
1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 23.
1.2. Повторити використання формул в електронній таблиці Excel.
1.3. Повторити введення та форматування даних.


Запитання до захисту практичної роботи:


1. Які функції виконують електронні таблиці?
2. Яка комірка в ЕТ вважається активною?
3. Як ввести значення в комірку ЕТ?
4. Як можна змінати ширину стовпчика в ЕТ?
5. Як можна обчислити суму значень ЕТ по стовпчиках або по рядках?
6. Як можна встановити формат числових даних?
7. Що відображає рядок формул в ЕТ?