Практична робота №16


Тема. Опрацювання табличних даних за допомогою логічних функцій.
Мета. Навчитись застосовувати логічні функції до аналізу даних в системі електронних таблиць Excel.
Обладнання: комп'ютери IBM PC, інструкція.

Завдання 1.


1. Запустити табличний процесор Excel.
2. Скласти довідку по магазину про заявки на продаж побутових товарів за безготівковим
розрахунком на підставі наведених даних:

Заявки на продаж побутових товарів по магазину на ________200_ рік.

Sumi=Koli*Cenai+(Koli*Cenai*28)/100;
Zni=Sumi - (Sumi* 1,5)/100, якщо Sumi>200, інакше Zni=Sumi.

Завдання 2.


1. Перейти на другий лист.
2. Визначити суму доплат за роботу в нічний час за даними, наведеними в таблиці:


    Зауваження:
1. Замість знака "X" записати до таблиці формули, використовуючи адресацію комірок електронної таблиці. Наприклад, "=А2+В4".
2. У першому і другому завданні таблиці набираються без шапки. Замість неї потрібне ввести тільки умовні позначення (Наприклад, NTi)

Порядок виконання роботи:


1. Ввімкнути комп'ютер.
2. Дочекатись повної закрузки Windows. 
3. Виконати завдання №1.
4. Виконати завдання №2.
5. Зіписати результати роботи на диск А: під іменем "Практична робота №16.xls".
6. Записати результати розрахунків та висновки до зошита з практичних робіт. 
7. Вигрузити Excel.
8. Вимкнути комп'ютер.

Домашнє завдання:


1. Підготуватись до практичної роботи № 17. Тема "Побудова діаграм та графіків в Excel"
    1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 17. 1 

    1.2. Повторити побудову діаграм та графіків. 
    1.3. Повторити форматування даних.

Запитання до захисту практичної роботи:


1. Який формат має логічна функція в ЕТ?
2. Як скопіювати логічну функцію в інші комірки ЕТ?
3. Скільки логічних функцій можуть бути вкладеними одна в одну?