Практична робота №19


Тема. Створення структури бази даних, введення та редагування даних.
Мета. Навчитись створювати таблиці баз даних, вносити в них дані в режимі таблиць та в режимі форм, експорт даних із Excel.
Обладнання: комп'ютери IBM PC, інструкція.

Завдання 1.


1. Створити нову базу даних. Місце розміщення цієї бази буде диск С: каталог "Мои документы", а ім'я - прізвище виконавця практичної роботи.
2. Імпортувати дані, що знаходяться в робочій книзі під іменем "Практична робота №18.xls". Для цього відкрити в меню "Файл" пункт "Внешние данные", а звідти пункт "Импорт". Після чого вибрати місце розміщення файла під іменем "Практична робота №18.xls" (диск А:) та в полі Тип файлов - "Microsoft Excel". Після чого вибрати необхідний файл і натиснути кнопку "Импорт". Вибравши перший лист, потрібно натиснути кнопку "Далее". На наступній формі потрібно поставити прапорець "Первая строка содержит заголовки столбцов" і натиснути кнопку "Далее". Після цього натиснути кнопку "Готово".
3. Дати назву створеній таблиці "Оборотна відомість", користуючись стандартними методами.
4. Відредагувати таблицю в режимі конструктора. Атрибути полів повинні бути такі:
    o Nomer - тип поля "Счетчик"
    o Nazva - тип поля "Текстовый"
    o Odvim - тип поля "Текстовый"
    o Сіпа - тип поля "Числовой"
    o CilkO - тип поля "Числовой"
    o SumaO - тип поля "Числовой"
    o Cilkl - тип поля "Числовой"
    o Sumal - тип поля "Числовой"
    o Cilk2 - тип поля "Числовой"
    o Suma2 - тип поля "Числовой"
    o CilkS - тип поля "Числовой"
    o Suma3 - тип поля "Числовой"
5. Поля, наведені вище відповідають полям таблиці. Тому в атрибуті "Подпись" для кожного поля потрібно ввести назву стовпця таблиці із інструкції українською мовою. Наприклад, для поля "Сіпа" вводиться підпис "Ціна". Для всіх полів із кількістю продукції та сумами встановити в атрибуті "Размер поля" значення "Двойное с плавающей точкой". В атрибуті "Формат поля" для полів із сумами і ціною потрібно вибрати значення # ##0,00" грн."; -# ##0,00" грн.". Для даної задачі введення атрибутів інших полів - не суттєво.

Завдання 2.

Створити форму "Оборотна відомість" наведеного вигляду:
"Форма" створюється в режимі "Мастер форм". Треба вибрати із списка тільки ті поля, що входять в дану форму.

 

Завдання 3.


Набрати вміщені нижче дані в режимі "Таблица".

 

Завдання 4.


Завершити введення даних в таблицю в режимі "Форма".

 

    Зауваження: Будьте уважні при введенні імен та даних. Робота з цією базою даних розрахована на кілька занять. Запишіть в зошит ім'я власної бази даних та реальні імена полів таблиці (в режимі Конструктор).
В результаті повинна утворитись така таблиця:


Оборотна відомість виробничих запасів по складу

Порядок виконання роботи:

    1. Ввімкнути комп'ютер.
    2. Дочекатись повної закрузки Windows.
    3. Запустити MS Access.
    4. Виконати завдання №1.
    5. Виконати завдання №2.
    6. Виконати завдання №3.
    7. Виконати завдання №4.
    8. Замалювати в зошит вигляд форми "Оборотна відомість". Замалювати вигляд таблиці         "Оборотна відомість" в режимі "Конструктор".
    9. Записати висновки до зошита з практичних робіт.
    10. Вигрузити Access.
    11. Вимкнути комп'ютер.

Домашнє завдання: 


1. Підготуватись до практичної роботи № 20. Тема "Створення запитів в СУБД Access ".
    1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 20.
    1.2. Повторити використання майстра створення запитів в Access.
    1.3. Повторити редагування запитів в режимі Конструктор. 

Запитання до захисту практичної роботи:


1. З якими об'єктами оперує система управління базами даних?
2. Які етапи створення таблиці в СУБД?
3. З якою метою одне з полів таблиці оголошується ключовим?
4. Які Ви знаєте типи даних, що використовують бази даних?
5. Яким чином можна виконати пошук потрібного елемента в таблиці?