Практична робота №3


Тема. Виклик довідкової інформації. Пошук потрібної інформації. Запуск на виконання програм, що працюють під управлінням ОС Windows 9X
Мета. Засвоїти основи роботи з операційною системою Windows9X 
Обладнання: комп'ютери ІВМ РС, інструкція.

Теоретичні відомості.

Операційна система Windows 9Х.
Запуск програм:
1. Найпростіший спосіб завантажити потрібну програму - вибрати її в головному меню. Для цього потрібно виконати такі дії: вибрати - "Пуск"- "Программы:"- (... та потрібну програму).
2. Також можна вибрати потрібний ярлик на робочому столі.
3. Коли відоме розміщення програми на диску - запусти файл, шо завантажує програму. Це файли з розширенням: *.ехе; *.bat; *.соm.
4. В головному меню знаходиться пункт "Выполнить", в ньому обрати "Обзор" та вказати знаходження файлу запуску програми.

Довідкова інформація.


        При потребі можна скористатись довідковою інформацією про ОС чи конкретну програму, що працює під її керуванням. Для цього обираємо "Пуск" - "Справка" або в меню вікна "Справка", також можна скористатись клавішею F1 (майже в усіх програмах).
Завершення роботи з ОС.
ОС Windows дуже складна, тому просто вимкнути комп'ютер по завершенні роботи, як в ОС Windows не можна. Потрібно виконати такі дії:
o "Пуск" - "Завершение работы" - "Виключить компьютер" - "ОК".
o Або скористатись комбінацією клавіш Аlt+ F4, та - "ОК".
Пре виникненні нестандартних ситуацій (зависанні комп'ютера) використовують:
Ctrl+Alt+Delete
Reset - на системному блоці

Завдання 1.


1. Викликати головну довідку Windows ("Пуск" - "Справка"). На вкладці "Указатель" знайти інформацію по програмі "Блокнот". Уважно прочитавши, закрити вікно довідки. 
2. Запустити текстовий редактор "Блокнот" із стандартних програм Windows 9X. 
3. В головному меню програми вибрати "Справка" - "Вьізов справки" та, вибираючи по одному пункту, прочитати довідкову інформацію про дану програму та основи роботи з нею.
4. Набрати текст домашнього завдання, вміщеного в даній роботі.
5. В головному меню програми вибрати пункти "Файл - Сохранить", в панелі, що з'явится, вибрати в полі "Папка" -"Диск А:", в полі "Имя файла" -" Блокнот" та натиснути Enter, і закрити вікно програми.
6. Про виконане завдання повідомити викладача, відповісти на контрольні запитання. Вимкнути комп'ютер.

Домашнє завдання:


1. Підготуватись до практичної роботи № 4.Тема "Виконання операцій з файлами та Папками"
1.1 Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 4. 
2. Повторити роботу з об'єктами Windows

 

Запитання до захисту практичної роботи:


1. Які є способи запуску на виконання програм, що працюють під управлінням : аераційної системи Windows
2. Як можна відшукати потрібні файли та в файлах потрібну інформацію?
3. Як знаходити необхідну довідкову інформацію?