Практична робота №20


Тема. Впорядкування, пошук та фільтрування даних в БД. 
Мета. Навчитись створювати запити на основі таблиць баз даних.
Обладнання: комп'ютери IBM PC, інструкція.

Завдання 1.

Створити запити на вибірку даних у таблиці "Оборотна відомість" за матеріалами:
-Залишку на початок місяця;
Атрибути запиту повинні бути такі:

 

    o Залишку на кінець місяця;
    o На надходження;
    o На вибуття;

Зауваження. Останніх три запити створити самостійно, аналогічно до першого.

Завдання 2.


Створити запит на вибірку за іменем товару у таблиці "Оборотна відомість". Атрибути запиту повинні бути такі:

Завдання 3.


Створити запити на зміну даних в таблиці "Оборотна відомість": Розрахунок проміжних сум;
Для цього в меню "Запрос" вибрати тип запиту "Обновление". Атрибути запиту такі:

    o Розрахунок кінцевої суми.

Зауваження: Останній запит створити самостійно, аналогічно до першого. Формули див. завдання 2.

Примітка: Всі запити потрібно називати так: Запит 1, Запит 2 і т.д.

Порядок виконання роботи:


1. Ввімкнути комп'ютер.
2. Дочекатись повної закрузки Windows.
3. Запустити MS Access.
4. Створити нову порожню базу даних. Надати їй оригінальне ім'я.
5. Виконати завдання №1.
6. Виконати завдання №2.
7. Виконати завдання №3.
8. Замалювати в зошит структуру запитів у режимі Конструктор.
9. Записати висновки до зошита з практичних робіт.
10. Вигрузити Access.
11. Вимкнути комп'ютер.

Домашнє завдання:


1. Підготуватись до практичної роботи № 21. Тема "Створення звітів у СУБД Access".
    1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 21.
    1.2. Повторити використання майстра створення звітів в Access.
    1.3. Повторити редагування звітів в режимі Конструктор.

Запитання до захисту практичної роботи:


1. З якою метою створюються запити?
2. Сформулюйте порядок створення запиту.
3. Яким чином можна відсортувати записи в запиті?
4. Які функції виконує обчислювальне поле?
5. Які типи обчислень можна виконувати в обчислювальному полі?