Практична робота №28

Тема. Створення Web-документів.
Мета. Навчитись створювати Web-документи, продумувати дизайн сторінки та алгоритм процесу їх створення.
Обладнання: комп'ютери IBM PC, інструкція.

Теоретичні відомості.

При створенні Web-документів бажано притримуватись таких порад:
    o Дизайн сторінки не повинен відволікати користувача від інформації, що розміщена на сторінці.
    o Дизайн сторінки повинен не дратувати користувача, а допомагати йому засвоїти необхідну інформацію.
    o Шрифт, що використовується у Web-документі, не повинен бути занадто мілким для зручності користувача.
    o Всі елементи, що розміщаються на сторінці, повинні коректно відображатись при
масштабуванні вікна браузера.
    o Якщо в документі існують гіперпосилання, то потрібно заздалегідь перевірити їх роботу.
    o При використанні графіки потрібно звернути увагу на розмір зображень, що поміщаються в документ.
    o Загальний об'єм кожної окремої сторінки сайта повинен бути приблизно 50-60 Кбайт (крім спеціальних ресурсів із високоякісною графікою), щоб дати можливість швидко завантажитись до браузера користувача.
Створений Web-документ буде оцінюватись за такими основними критеріями:
    o Інформаційна цінність - наявність певного об'єма інформації її повнота, цінність для користувача.
    o Естетичне оформлення роботи - наскільки приємно для користувача користуватись даним ресурсом.
    o Об'єм роботи - робота, що була виконана для створення даного ресурса.
    o Використання графіки - наявність графічних зображень, використання анімованих зображень.
    o Технічна якість роботи - коректність отриманого зображення при перегляді у браузері.

Завдання 1.

Користуючись навиками, що отримані на попередніх заняттях, створити власну домашню Web-сторінку (homepage). Для цього:
    o Підготувати коротку розповідь про себе.
    o Підготувати та заздалегідь відсканувати необхідні графічні зображення.
    o Продумати та намалювати в зошиті для практичних робіт приблизний дизайн документа
    o Продумати за записати приблизну структуру документа до зошита з практичних робіт. Для цього виписати теги та їх атрибути, що будуть використовуватись у роботі та пояснення до них.

Порядок виконання роботи:

1. Ввімкнути комп'ютер.
2. Дочекатись повного завантаження Windows.
3. Запустити редактор, в якому буде створюватись Web-документ.
4. Виконати завдання №1.
5. Записати висновки до зошита з практичних робіт.
6. Закрити всі відкриті вікна.
7. Вимкнути комп'ютер.

Домашнє завдання:

1. Підготуватись до практичної роботи № 29. Тема "Розв'язування задач на прості типи даних".
    1.2. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 29.
    1.3. Повторити команди мови програмування Pascal.
    1.4. Повторити основні прийоми роботи з програмною оболонкою (АЛГО, Turbo Pascal), вказаною вчителем.

Запитання до захисту практичної роботи:

1. Як вставити графічне зображення y'WEB-документ?
2. Як графічне зображення зробити гіперпосиланням?
3. Які є види посилань в межах однієї WEB-сторінки? 
4. Як створити динамічний ефект рухомого тексту?