Практична робота №29

Тема. Розв'язування задач на прості типи даних.
Мета. Навчитись створювати та компілювати прості програми.
Обладнання: інструкція, IBM PC AT.

Теоретичні відомості:

1. Робота проводиться в програмній оболонці Turbo Pascal.
2. Для перемикання розкладки клавіатури використовується комбінація правих та лівих Ctrl+Shift.
3. Для компіляції використовується меню Compile пункт Make або клавіша F9.
4. Для запуску на виконання використовується меню Run пункт Run або комбінація Ctrl+F9.
5. Для перегляду вікна роботи програми використовувати комбінацію клавіш Alt+F5.
6. Введення даних в програму проводиться за допомогою клавіші Enter.
7. Зупинка виконання програми до її закінчення реалізовується подвійним натискуванням комбінації клавіш Ctrl+Break.
8. До простих типів у Pascal відносяться real,integer,Boolean,char.
9. Програма починається з ключового слова program.
10. Після нього ідуть розділи опису: 
const - констант,
type - користувацьких типів даних, 
var - змінних.
11. Тіло програми знаходиться в операторних дужках "begin - end.".
12. Для виведення інформації використовують команди write і writeln.
13. Для введення даних використовують команди read і readln.
14. Необхідно пам'ятати, що математична формула не повинна включати пропусків.
15. Кількість відкритих і закритих у відповідних місцях дужок повинна бути однакова.
16. Аргументи функцій беруться в дужки.
17. Між змінною і виразом повинна знаходитись команда присвоювання (:=).
18. Потрібно пам'ятати про співвідношення між типами даних.

Завдання 1.

Розв'язати нижче вміщені задачі, написати програму на мові Pascal, скомпілювати її та, запустивши, отримати результати. Результати виконання, тестові приклади та тексти програм записати до зошита з практичних робіт.
1. Надрукувати на екрані "Hello, world !".
2. Дано два цілих числа а і Ь. Вивести на екран суму цих чисел.
3. Дано два цілих числа а і Ь. Знайти добуток цих чисел та вивести його на екран.
4. Дано три цілих числа a, b і с. Знайти S=a*b/c.

Додаткове завдання:

Обчислити значення виразу S=(a+b-c)/k, де а,Ь,с - цілі, a k - дійсне.

Домашнє завдання:

1. Підготуватись до практичної роботи № 30. Тема "Розв'язування задач на прості типи данних.
    1.2. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 30.
    1.3. Повторити команди мови програмування Pascal.
    1.4. Повторити основні правила створення формул у Pascal.

Запитання до захисту практичної роботи:

1. Назвіть прості типи даних та їх діапазони визначення.
2. Які команди слугують для введення-виведення даних?
3. Як описуються у програмі змінні та константи?
4. Які арифметичні операції підтримує стандарт Turbo Pascal?
Зауваження для вчителя: для виконання цієї та наступних практичних робіт можна використовувати як оболонку Turbo Pascal, починаючи з версії 5.0, так і оболонку Алго розробник Василь Петрів, Львів).