Практична робота №30

Тема. Розв'язування задач на прості типи даних.
Мета. Закріпити навики створювати та компілювати прості програми.
Обладнання: інструкція, IBM PC AT.

Теоретичні відомості:

Див. роботу №29

Завдання 1.

Розв'язати нижче вміщені задачі, написати програму на мові Pascal, скомпілювати її та, запустивши, отримати результати. Результати виконання, тестові приклади та тексти програм записати до зошита з практичних робіт.
1. Знайти значення виразу. Числа а і b - цілі.
2. Знайти квадрат суми чисел а і b, де а і b - цілі числа.
3. Знайти значення виразу, де а і b - будь-які числа.

Додаткове завдання:

1. Обчислити добуток різниці квадратів чисел а і Ь, якщо ці числа - будь-які.
2. Обчислити добуток суми квадратів чисел а і Ь, якщо ці числа - будь-які.

Домашнє завдання:

1. Підготуватись до практичної роботи № 31. Тема "Розв'язування задач на прості типи даних.".
    1.2. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 31.
    1.3. Повторити команди введення-виведення даних в Pascal.
    1.4. Повторити основні правила створення формул у Pascal.

Запитання до захисту практичної роботи:

1. Як правильно записати вбудовану функцію?
2. Чи правильно записано вираз A:=sin K?
3. Чи можна виконати таку операцію А:=В/2; якщо А і В - цілі ?
4. Яка функція дає цілу частину від ділення? Залишок ?
5. Яка функція обрізає дробову частину десяткового числа? Округлює?