Практична робота №31

Тема. Розв'язування задач на прості типи даних.
Мета. Перевірка навиків створення та компіляції простих програм.
Обладнання: інструкція, IBM PC AT.

Теоретичні відомості:

Див. роботу №29

Завдання 1.

Розв'язати нижче вміщені задачі, написати програму на мові Pascal, скомпілювати її, та запустивши отримати результати. Результати виконання, тестові приклади та тексти програм записати до зошита з практичних робіт.

1 рівень

Обчислити вираз S=x+2x2-5x4+8x8, де х - ціле число.

2 рівень

Дано координати вершин трикутника на площині. Обчислити периметр та площу трикутника за формулою Герона, та вивести їх на екран.

Додаткове завдання:

1 рівень
Обчислити відстань між двома точками на площині. Координати точок (хі,у 1),(х2,у2).

2 рівень
Дано координати вершин трикутника на площині. Обчислити довжини висот трикутника

Домашнє завдання:

1. Підготуватись до практичної роботи № 32. Тема "Розв'язування задач на команду розгалуження if-then-else".
    1.2. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 32.
    1.3. Повторити команду умовного переходу (розгалуження) в Pascal.
    1.4. Повторити правила створення складених умов у Pascal.

Запитання для захисту практичної роботи:

1. Які правила запису функції?
2. Чи правильно записано вираз L=2?
3. Чи можна виконати таку операцію А:=В/2;, якщо А - дійсне, а В - ціле?
4. Чи вірно записаний вираз A:=((cos(c)+(sin(b)+tg(c))? Якщо ні, то вкажіть помилки.