Практична робота №33

Тема. Цикли.
Мета. Навчитись використовувати в своїх програмах різні типи циклів.
Обладнання: інструкція, IBM PC AT.

Теоретичні відомості:

1. Робота проводиться в програмній оболонці Turbo Pascal.
2. Для перемикання розкладки клавіатури використовується комбінація правих та лівих Ctrl+Shift.
3. Для компіляції використовується меню Compile пункт Make або клавіша F9.
4. Для запуску на виконання використовується меню Run пункт Run або комбінація Ctrl+F9.
5. Для перегляду вікна роботи програми використовувати комбінацію клавіш Alt+FS.
6. Введення даних в програму проводиться за допомогою клавіші Enter.
7. Зупинка виконання програми до її закінчення реалізовується подвійним натискуванням кгмбінації клавіш Ctrl+Break.
8. Цикли бувають трьох типів - цикл з параметром, з передумовою та з післяумовою.
9. Цикл з параметром (for - to - do;) - цикл, який використовується в тому випадку, коли те точно знаємо кількість проходів циклу. Лічильник цього типу циклу обов'язково або цілий, або перераховуваного типу. При кожному проході цикл автоматично додає одиницю до гчильника.
10. Цикл з передумовою (while - do;) - використовується в тому випадку, якщо ми не знаємо скільки разів цикл буде виконуватись. Даний тип циклу виконується в залежності від .Істинності умови. Якщо умова при вході в цикл не істина, то цикл не буде виконуватись жодного разу.
11. Цикл з післяумовою (repeat-until;) - це цикл, який використовується, коли ми не знаємо кількість проходів циклу, але повинен бути хоча б один, не залежно від умови. Цикл з лісляумовою часто називають циклом з не умовою, так як цикл виконується до тих пір, доки умова не стане істиною.
12. Якщо в циклі ми виконуємо більше ніж 1 дію, то ці операції беруться в операційні лужки (begin-end;).
13. Якщо в циклах з передумовою або післяумовою потрібен лічильник, то його ініціалізація повинна відбуватись до входу в цикл, а в самому циклі потрібно вставити оператор, який би міняв лічильник на певне значення.

Завдання 1.

Розв'язати нижче вміщені задачі, написати програму на мові Pascal, скомпілювати її та, запустивши, отримати результати. Результати виконання, тестові приклади та тексти програм записати до зошита з практичних робіт.
1. Знайти суму всіх послідовних цілих натуральних чисел від 1 до N.
2. Обчислити значення функції y=x2+sinx на проміжку 1.. N з кроком 0,5.
3. Обчислити суму 8=1/2+2/3+...+N/(N+1).

Додаткове завдання:

1. Знайти середнє арифметичне всіх послідовних цілих чисел від N до М. (N<M)
2. Знайти N!, вважаючи, що N>0;
3. Дано дійсні додатні числа а і b (a<b). Необхідно ділити b на 2 до тих пір, доки b не стане менше за а. Вивести на екран кількість поділів.

Домашнє завдання:

1. Підготуватись до практичної роботи № 34. Тема " Лінійні масиви".
1.2. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 34.
1.3. Повторити опис та введення лінійних масивів в Pascal.
1.4. Повторити основні правила роботи з масивами у Pascal.

Запитання до захисту практичної роботи:

1. Змінні яких типів даних можуть бути лічильником у циклі з параметром?
2. В якому випадку ми використовуємо цикл з передумовою? З післяумовою?
3. Який крок циклу, якщо в тілі циклу з параметром лічильнику кожний раз додають 2 ?
4. Чому змінна типу real не може бути лічильником в циклі з параметром?
5. Змінна якого типу може бути лічильником в циклі з передумовою? З післяумовою?
6. Скільки разів буде виконуватись цикл з передумовою, якщо до входу в цикл умова не істина?
7. За яким принципом вибирається тип циклу при розв'язанні задачі?