Практична робота № 5

Тема. Комплексна робота "Операційна система Windows. 
Мета. Перевірка знань з теми "Операційні системи". Обладнання: ІВМ РС, інструкція.

Завдання 1.

Створити на диску А: таку структуру каталогів:

Завдання 2.

1. Створити в кореневому каталозі диску А: текстовий файл SOFТ. Текст, який входить де нього, повинен бути таким: "Комплексна практична робота".
2. Створити в кореневому каталозі диску А: текстовий файл ТЕXТ. Текст, який входить до: нього, повинен бути таким: "Тестовий запис".
3. Створити в кореневому каталозі диску А каталог SТАRТ.
4. Створити в цьому каталозі каталоги PRIMA і SECUNDA. 
5. Створити в каталозі PRIMS підкаталоги PROBA1 і PROBA2. 
6. Створити в каталозі SECUNDA підкаталоги PROBA3 і PROBA4 
7. Записати файл SOFT до каталогів PROBA1 і PROBA2 
8. Записати файл TEST до каталогів PROBA3 і PROBA4
9. Записати файли SOFT і TEST до каталогу START разом
10. Після цього знищити SOFT і TEST в кореневому каталозі диску А..
В результаті на диску А: повинна утворюватись така структура:

Порядок виконання роботи:

1. Ввімкнути комп'ютер.
2. Виконати завдання №1.
3. Виконати завдання №2.
4. Записати висновки до зошита з практичних робіт.
5. Вимкнути комп'ютер.

Домашнє завдання:

1. Підготуватись до практичної роботи № 6.Тема "Робота з дисками". 
1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 6.
2. Повторити класифікацію пристроїв для зберігання інформації.
3. Повторити поняття про комп'ютерні віруси та методи боротьби з ними.

Зауваження для викладача: Дана робота пропонується як тематичне оцінювання з теми "Операційні системи" і розрахована на 2 рівні. 1 завдання - 1 рівень (1-8 балів), друге - 2 (складніший -1-12 балів).

Запитання до захисту практичної роботи:

1. Яким чином можна створити нову папку або файл?
2. Який порядок копіювання файлів та папок?
3. Які Ви знаєте способи копіювання файлів та папок?
4. Що відбувається з вилученими файлами?