Практична робота №6


Тема. Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними програмами.
Мета. Засвоїти основи роботи з дисками. 
Обладнання: комп'ютери IBM PC, інструкція.

Теоретичні відомості.


Зовнішня пам'ять комп'ютера призначена для довготривалого зберігання програм та даних. Організовується на дисках та магнітних стрічках. Магнітні диски бувають гнучкі та жорсткі, гнучкі називають ще флоппі-дисками (дискетами). Зараз використовують дискети розміром 3,5 І (89 мм), ємність яких складає 1,44 Мб.
Перед використанням кожна дискета форматується: обидві її поверхні розбиваються на магнітному рівні на доріжки (треки), які мають вигляд концентричних кіл, кожна доріжка радіальними лініями розбивається на сектори. Дискета розміром 3,5 І містить на кожній стороні пластини 80 доріжок по 18 секторів на кожній доріжці, в кожний сектор поміщається по 512 байт інформації. Сектори нумеруються числами, починаючи з нуля, тому можна уявити, що дискова пам'ять - це лінійна послідовність секторів. Вздовж кожного сектора виділяються елементарні ділянки, які можуть знаходитися в стані намагнічено або розмагнічено, що відповідає збереженню двійкових значень 1 або 0 відповідно.
Жорсткі диски (вінчестера) - це декілька твердих круглих пластин, які кріпляться на одному стержні та знаходяться в герметичному корпусі. Для кожної сторони пластини є своя зчитуюча головка. Принцип форматування вінчестерів такий самий, як і в дискет.
На кожному комп'ютері можуть виникнути фізичні дефекти та логічні помилки. Дефекти - це порушення поверхні диска. Логічні помилки - це порушення файлової структури. Для виявлення помилок і дефектів призначена програма "Проверка диска". Для її запуску потрібно скористатися послідовністю команд: "Пуск "- "ПрограммьІ" - "Стандартньїе" - "Служебньїе программьі" - "Проверка диска". При цьому відкривається вікно програми ScanDisk.
Області, які займають файли на диску, не обов'язково є зв'язні, це трапляється тому, що при записі інформації операційна система спочатку шукає перше вільне місце, а потім наступне і так далі, у результаті файл на диску може бути фрагментованим, тобто розбитим на частини.
За наявності на диску багатьох фрагментованим файлів робота операційної системи суттєво сповільнюється, тому використовують дефрагментацію диску - перерозподіл файлів, які розташовані в неправильних областях.
Програма дефрагментації Defrag запускається аналогічно до програми сканування Звичайно програма не вимагає дефрагментації, поки вміст фрагментованим файлів не досягк г 20%, але доцільним є використання дефрагментації і при 6-8 %.
Вірусом називається невелика за обсягом програма, призначена для руйнування програмної та апаратної частини ПК. Для боротьби з ними існують антивірусні програм. Для забезпечення нормальної роботи ПК на ньому повинен бути встановлений антивірусний пакет, яким буде перевірятись кожна дискета, що принесена з чужого комп'ютера. Також важливо перевіряти всю інформацію, отриману із мережі Internet. Для забезпечення нормальної роботи комп'ютера бажано перевіряти його жорсткий диск на наявність вірусів хоча б 1 раз на місяць. 

Завдання 1.


1. Вставити дискету в дисковод.
2. На робочому столі вибрати: "Мой компьютер", на ярликові "Диск А: " натисну праву .- клавішу миші та в контекстному меню вибрати "Форматировать".
3. Записати в зошит результати форматування, вказані на діалоговому вікні.

Завдання 2.


1. Запусти програму сканування ("Пуск" - "Программы" - "Стандартные" - "Служебные - "Проверка диска"), для диску А:.
2. Записати в зошит результати сканування.

Завдання 3.


1. Набрати текст домашнього завдання в програмі "Блокнот" та зберегти на дискові А: а назвою "Практична робота № 6".
2. Запусти програму дефрагментації ("Пуск" - "Программы" - "Стандартные" -Служебные"- "Дефрагментация диска") для диску А:.
3. Записати в зошит результати дефрагментації.

Завдання 4.


1. Запусти програму перевірки на наявність віруса на диску ("Пуск" - "Программы" -Antiviral Toolkit Pro" - "AVP Сканер") та застосувати його для диску А:.
2. Записати в зошит результати антивірусного сканування.
3. Повідомити викладача про завершення роботи, відповісти на контрольні запитання.

Домашнє завдання: 


1. Підготуватись до практичної роботи № 7. Тема "Архівація файлів".
1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 7.
1.2. Повторити архівацію файлів.
1.3. Повторити роботу з архіватором RAR та WinRar.
Зауваження для вчителя: На робочих станціях для виконання цієї роботи повинен бути становлений антивірус Касперського.

Запитання до захисту практичної роботи:


1. Що таке форматування диску?
2. Що таке діагностика диску?
3. Як записувати та зчитувати інформацію з дискети?
4. Що таке комп'ютерний вірус?
5. Які існують правила профілактики для боротьби з комп'ютерними вірусами?