Практична робота №7


Тема. Вивчення і робота з архіватором RAR. 
Мета. Навчитись працювати з архіватором RAR. 
Обладнання: комп'ютери IBM PC, інструкція.

Теоретичні відомості.


Архівація (стискування даних) - процес перекодування деякої сукупності файлів з метою зменшення загального об'єму пам'яті, який вони займають. Розроблено багато різних методів архівації даних.
Для архівації використовують спеціальні програми, які називають архіваторами. Перші архіватори з'явилися в 1985 році.
Основними можливостями нових архіваторів є: занесення цілих груп файлів та підкаталогів до архіву, поновлення архіву, перегляд файлів в архіві, вилучення файлів з архіву, захист файлів від несанкціонованого доступу, перевірка цілісності архіву, створення багатотомних архівів та архівів, які автоматично розкриваються. Сучасні архіватори дозволяють економити від 20% до 90% дискового простору.
При виборі конкретного архіватора керуються двома критеріями: швидкістю його роботи та коефіцієнтом стискування даних. При цьому слід пам'ятати, що для різних типів файлів архіватор може давати різні показники.
Широке розповсюдження набули програми-оболонки архіваторів, або архіватори з вбудованими функціями оболонок, що дозволяють в зручному режимі працювати з архівами. Прикладами таких програм є WinRar. WinZip. Rar та багато інших.
Деякі оболонки операційних систем мають власні засоби для роботи з архівами, наприклад: Norton Commander, Far Manager, Windows Commander.
Архіватори для роботи з-під DOC звичайно називають консольними через те, що вони працюють за допомогою командної строки, що вводиться з клавіатури. "Гарячі" клавіші для для роботи з архіватором RAR вказані в завданнях інструкції.

Завдання 1. Створення архіву з 1 файла.


1. Знайти на диску С: і переписати на диск А: такі файли: wd.hlp rar.exe
2. Запустити архіватор RAR, даючи команду на виконання файла rar.exe Заархівувати файл wd.hlp. Для цього використовується клавіша F2.
3. Вийти з архіватора RAR натискуванням клавіші ESC. Перевірити наскільки різниться розмір вихідного файла і його архівної копії.
4. Зробити висновки та знищити дані на диску А:

Завдання 2. Створення архіву групи файлів.


1. Знайти на диску С: і переписати на диск А: такі файли:
nc.ini
wd.hlp
cyr_vga.com
drweb32w.txt
rar.exe
2. Запустити RAR.
3. Виділити всі файли, крім rar.exe, в групу, використовуючи клавішу INSERT.
4. Заархівувати виділену групу файлів із знищенням вихідних даних. Для цього погрібно поставити флажок "Move files".
5.Вийти із RAR і переглянути вміст диска А: і зробити висновки.

Завдання 3. Деархівація архіву з групи файлів.


1. Запустити RAR.
2. Деархівувати файл archiv.rar. Для цього потрібно зайти до архіву, використовуючи клавішу Enter. Після цього виділити файли, що знаходяться в архіві, в групу і натиснути клавішу F4. 
3. Вийти з архіватора RAR. Перевірити, наскільки різниться розмір групи вихідних файлів і їх резервної копії.
4. Зробити висновки.
Завдання 4. Створення саморозпаковувальних архівів.
1 Запустити RAR.
2. Виділити всі файли, крім rar.exe і archiv.rar, в групу.
5. Створити саморозпаковувальний архів, користуючись комбінацією клавіш A11+F4.
4. Вийти із архіватора.
5. Порівняти розмір вихідних файлів, звичайного та саморозпаковувального архіва. 
6. Зробити висновки.

Порядок виконання роботи:


1. Ввімкнути комп'ютер.
2. Дочекатись повної закрузки Windows"95.
3. Запустити Norton Commander, користуючись ярликом на робочому столі.
4. Виконати завдання №1.
5. Виконати завдання №2.
6. Виконати завдання №3.
7. Виконати завдання №4.
8. Записати висновки до зошита з практичних робіт.
9. Вигрузити Norton Commander.
10. Вимкнути комп'ютер.

Домашнє завдання:


1. Підготуватись до практичної роботи № 8. Тема "Робота з графічним редактором".
1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи № 8.
2. Повторити види комп'ютерної графіки та стандартний графічний редактор Paint.
Зауваження для вчителя: В залежності від того, який тип архіватора використовується, виконувати роботу 7 або 7.а.

Запитання до захисту практичної роботи:


1. Що таке архівований файл?
2. Які Ви знаєте можливості програм-архіваторів?
3. Які переваги має саморозпаковувальний файл-архів?