10 клас 

Біологія -1

 Яка азотиста основа не входить до складу і-РНК:

 тимін;
урацил; 
аденін.

    

 Яка РНК переносить амінокислоти до місця синтезу білка:

і-РНК;
т-РНК;
  р-РНК. 

 Який набір хромосом має зигота:

 гаплоїдний;
  диплоїдний;
 тетраплоїдний.    

У якій фазі фотосинтезу утворюється АТФ:  


 світовій;
  темновій;
 в обох.

   Яка азотиста основа не входить до складу ДНК:

аденін;  
урацил. 
 тимін.

 Які організми відносять до прокаріот:

  кишковопорожнинні;
  бактерії;
 земноводні.

 Яка структура молекули АТФ:

 біополімер;
 нуклеотид;
 мономер.

В якій фазі мітозу відбувається подвоєння молекули ДНК:

  інтерфазі;
 профазі;
 телофазі.

 

 Які органоїди не  містить ДНК:

 мітохондрії;
 клітинний центр;
  рибосоми.

 В якій фазі фотосинтезу утворюється кисень:

темновій; 
 світловій;
і в темновій, і в світловій.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.