10 клас 

Біологія -2

 Який з процесів характерний для пластичного обміну:

 синтез органічних сполук;
 розщеплення органічних сполук.
  спочатку синтез, а потім розщеплення. 

    

  Який тип поділу супроводжується зменшенням кількості хромосом:

мітоз;
мейоз
мітоз та мейоз. 

 Який набір хромосом мають яйцеклітини:

 1n.;
 2n.;
 3n.

 Які органоїди є в клітинах бактерій:


 ядро;
 мітохондрії;
 рибосоми.

   Ознака, яка зникає у першому поколінні гібридів і знову з являється у гібридів другого покоління є:

домінантною; 
рецесивною;
гібридною. 

 Який спосіб запилення рослин використовував Г. Мендель для одержання гібридів другого 
покоління:

 перехресне запилення;
 самозапилення;
 штучне запилення.

 Алельні гени розташовані:

 в одній хромосомі;
 в різних хромосомах;
 в гомологічних хромосомах.

Завдяки чому виникає поліплодія клітини:

 модифікації;
 генних мутацій;
 нерозходження хромосом.

 

 Екологія – це наука, що вивчає:

 тварини, рослини та середовище їх існування;
 взаємозв'язки між живими організмами;
 взаємозв'язки між живими організмами та середовищем їх існування.

 Фотоперіодизм – це реакція організмів на зміну:

 температури повітря;
 вологості повітря;
тривалості дня.     


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.