11  клас 

Біологія -1

 Вживання подвійних латинських назв видів було введено:

 Ж.Б. Ламарком;
 К. Ліннеєм;
Ч. Дарвіном;

    

 Гомологічними називаються органи:

що мають спільне еволюційне походження;
подібні за зовнішнім виглядом;
 що виконують декілька різних функцій.

 В основі еволюційної теорії Ч. Дарвіна знаходиться уявлення про:

 боротьбу за існування;
 природній добір;
 всі ці фактори.

 Критеріями штучного відбору є корисність для:


 виду;
 популяції;
 людини.

  Основним критерієм виду є:

  генетичний;
 географічні;
 екологічні;

 Ідіоадаптація  призводить до:

  удосконалення пристосувань;
загального піднесення організації;
розширення ареалу;

 Дивергенція – це:

 розходження ознак в процесі еволюції;
 сходження ознак в процесі еволюції;  
 об'єднання декількох популяції в одну;

Правильним є такий порядок розташування систематичних груп:

 тип, клас, порядок, родина;
 царство, родина, клас, тип;
царство, клас, рід, вид.

 

Вихід тварин на суходіл відбувся в:

   археї; 
 палеозої;
 кайнозої.

  До екологічних факторів відносяться:

 абіотичні;
 біотичні;
 всі перераховані.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.