11 клас 

Біологія -2

 В популяції не відбувається:

  підвищення різноманітності генного складу;
 суперництва за самку;
  виникнення генетичної ізоляції.

    

 Типовою структурою біоценозу є структура, що складається з :

консументів і редуцентів;
продуцентів і консументів;
продуцентів, консументів і редуцентів. 

 У результаті взаємозв'язку хижак – жертва:

 відбувається вимирання популяції жертви;
 різко падає чисельність популяції жертви;
 підсилюється природній добір.

 З пересуванням енергії по харчовому ланцюгу відбувається її:


втрата; 
 ріст;
 збереження.

  Генотип однозначно визначається за фенотипом у випадкуі: 

   рецесивної гомозиготи;
 гетерозиготи;
 домінантної гомозиготи.

 Дрейфом генів називається:

 виникнення в популяції окремих особин – мутантів;
збільшення кількості мутантів;
 випадкова зміна частоти алелей в популяції.

 Нормою реакції називається:

межі мутаційної мінливості; 
 межі спадкової мінливості;
 межі модифікаційної мінливості.

При проміжному характері успадкування кількість можливих фенотипів у другому поколінні дорівнює:

 1;
  2; 
3.

 

 Частота кросинговера між двома генами визначається:

 домінантністю одного з генів;
  відстанню між генами;
  межами модифікаційної мінливості.

 У генній інженерії при гібридизації використовують:

 статеві клітини;
 соматичні клітини;
 недиференційовані ембріональні клітини.    


Перша сторінка

© Вінницький центр альтернативної освіти 2002 р.

webmaster

                                                                              

 
.