Друкування таблиць

Перед друкуванням таблиць необхідно установити параметри сторінки за допомогою команди Параметры страницы меню Файл . В укладці Страница (мал.39) установлюється орієнтація і розміри аркушу паперу, масштаб зображення і якість друкування. У рамці Ориентация установлюється орієнтація аркушу:

книжная – вертикальне розташування аркушу паперу;

альбомная – горизонтальне розташування.

 

Мал. 39

Якщо установлений прапорець установить , то таблиця буде зображена при друкуванні в масштабі, зазначеному в полі праворуч (без зміни розміру аркушу на екрані).

Якщо установлений прапорець разместить не более чем на , то таблиця або виділення буде зменшено так, щоб результат заповнював у точності визначену кількість сторінок, стр. в ширину і стр. в высоту.

У полі Размер бумаги вибирається формат аркушу паперу, а в полі Качество печати – графічна спроможність принтера.

Для установлення полів сторінки слід вибрати укладку Поля і в полях верхнее, нижнее, левое і правое потрібні значення полів. У полях верхнего колонтитула і нижнего колонтитула вибирається відстань від верхнього краю аркушу до верхнього колонтитулу і нижнього краю аркушу до нижнього колонтитулу відповідно.

Для уведення колонтитулів використовується укладка Колонтитулы. Вміст колонтитулів або вибирається у прихованих переліках верхний колонтитул і нижний колонтитул, або уводиться після натискання кнопок Создать верхний колонтитул і Создать нижний колонтитул.

Після установки усіх параметрів у вікні Параметры страницы необхідно натиснути кнопку ОК .

Для перегляду таблиці перед друком слід вибрати пункт Предварительный просмотр у меню Файл або натиснути кнопку . У цьому режимі, щоб збільшити зображення слід навести покажчик миші, який матиме вигляд лупи, на потрібний фрагмент і натиснути кнопку миші. Наступне натискання кнопки миші віддаляє зображення. Вийти з режиму попереднього перегляду можна за допомогою кнопки Закрыть або клавіші Esc .

Для друкування таблиці необхідно в меню Файл вибрати команду Печать . У діалоговому вікні Печать (мал.40) у полі прихованого переліку Имя потрібно вибрати принтер, якщо можливо друкувати на декількох принтерах.

У рамці Печатать , діалогового вікна Печать указуються сторінки, що будуть надруковані:

все – усі сторінки;

страницы – тільки сторінки, зазначені в полях с і по.

У рамці Вывести на печать зазначається об'єкт друкування:

выделенный диапазон – друкувати тільки виділену ділянку;

выделенные листы – друкувати виділені аркуші (для виділення 2-х і більше аркушів необхідно натискати мишею на їх ярлики при натиснутій клавіші Ctrl );

всю книгу – друкування усієї робочої книги.

У полі Число копий указується кількість копій. Щоб надрукувати цілком першу копію, потім другу й інші слід увімкнути прапорець разобрать по копиям.

Щоб надрукувати одну копію активних аркушів досить натиснути кнопку .

 

Мал. 40