Операції з елементами таблиці

Уставка елементів таблиці

Подпись:  
Мал.15
Для уставки вічок слід виділити вічка, на місці яких будуть уставлені нові вічка. Вибрати команду Ячейки із меню Вставка . У  діалоговому вікні, що з'явилося, (мал.15 ) вибрати тип елемента, що уставляється:

ячейки, со сдвигом вправо – уставити вічка, зсунувши усе праворуч;

ячейки, со сдвигом вниз – уставити вічка, зсунувши усе ліворуч;

строку – уставити рядок;

столбец – уставити стовпець;

мал.1 5

Натиснути ОК .

Для уставки рядків або стовпців необхідно:

­      виділити рядки або стовпці, на місці яких будуть уставлені нові елементи;

­      у меню Вставка вибрати пункт Строки або Столбцы .

Видалення елементів таблиці

Для видалення елементів таблиці слід виділити їх і у меню Правка вибрати команду Удалить . Стовпці та рядки видаляються без запитів, а при видаленні вічок з’являється  діалогове вікно, в якому необхідно вибрати варіант видалення елементу:

ячейки, со здвигом влево – видалити вічка, зсунувши усе вліво

ячейки, со здвигом вверх – видалити вічка, зсунувши усе угору;

строку – видалити рядок;

столбец – видалити стовпець.

Видалення вмісту елементів таблиці

Для видалення вмісту вічок без видалення їх самих слід:

­      виділити групу вічок, що необхідно очистити;

­      вибрати пункт Очистить із меню Правка, а потім один із пунктів:

Все очистити усе;

Форматы – встановлюється формат вічок за замовчанням;

Содержимое – очищення тільки вмісту вічок;

Примечание – очищення вічок від приміток.

Для видалення тільки вмісту вічок також можна виділити їх і натиснути клавішу Delete .

Копіювання і переміщення даних

Microsoft Excel дозволяє переміщувати і копіювати вміст вічок. Для цього використовується буфер проміжного збереження інформації Clipboard, що дозволяє переміщувати дані як у межах таблиці, так і в інші Windows-програми.

Для копіювання необхідно:

­      виділити групу вічок, вміст яких слід скопіювати;

­      викликати команду Копировать меню Правка або натиснути кнопку   (навколо групи вічок з'явиться пунктирна лінія, яка вказує, що фрагмент скопійовано у буфер);

­      виділити групу вічок, в які слід уставити дані;

­      викликати команду Вставить меню Правка або натиснути кнопку

Фрагмент із буферу скопіюється в зазначене місце

При копіюванні вічок, що містять формули з відносними посиланнями, координати вічок аргументів змінюються автоматично. Наприклад, при копіюванні формули =А1+А2 з вічка А3 у вічко В3 її вміст зміниться на =В1+В2 , тобто ця формула як і раніше обчислює суму двох вічок ліворуч від вічка з формулою. При копіюванні вічок, що містять формули з абсолютними посиланнями, адреси вічок-аргументів не змінюються.  Подпись:  Мал.16

Для переміщення вмісту вічок необхідно

­      виділити групу вічок, вміст яких потрібно перемістити;

­ викликати команду Вырезать меню Правка або натиснути кнопку на   (навколо групи вічок з'явиться пунктирна лінія, яка позначає, що фрагмент переміщений у буфер)

­   виділити верхнє ліве вічко в області, в якій необхідно уставити фрагмент;

­    викликати команду Вставить меню Правка або натиснути кнопку Фрагмент із буферу буде уставлений у зазначене місце.

При переміщенні вічок, що містять формули, координати вічок аргументів не змінюються. Наприклад, при переміщенні формули =А1+А2 з вічка А3 у вічко В3 формула залишиться =А1+А2.

Натискання правою клавішею миші на будь-якому об'єкті таблиці викликає контекстне меню, що містить команди, для обробки даного об'єкта (мал.16 ).

Подпись:  
Мал.17

Мал 16

Буфер обміну

У Microsoft Excel 2000 існує буфер обміну на 12 вічок, за допомогою якого можна копіювати фрагменти таблиці не тільки у межах Excel   але й в інші додатки, наприклад, у Microsoft Word. Для виведення панел і буферу обміну   (мал.. 17 ) необхідно у меню Вид вибрати - Панели инструментов , потім - Буфер обмена . Для копіювання фрагменту у буфер його необхідно виділити та клацнути по кнопці . Для вставлення фрагменту з буферу необхідно клацнути по значку фрагменту. Наприклад, якщо фрагмент скопійовано з Microsoft Excel, то він буде мати значок . Для вставлення усіх фрагментів із буферу одночасно використовується кнопка . Для очищення буферу слід клацнути кнопку . При копіюванні двох фрагментів підряд панель Буфер обмена з ' являється автоматично.

Пошук даних

Щоб знайти деякий текстовий рядок або число, потрібно:

­      у меню Правка вибрати пункт Найти ;

­      у  діалоговому вікні, що з'явилося, (мал.18) у полі Что зазначити, що необхідно знайти;

­      для того, щоб Microsoft Excel враховував при пошуку регістр символів (нижній – малі літера, верхній – прописні), уведених у полі Что, слід установити прапорець Учитывать регистр ;

­      якщо необхідно, щоб Microsoft Excel шукав тільки ті вічка, весь вміст яких відповідає шаблону пошуку, слід установити прапорець Ячейка целиком;

 

Мал. 18

­      у полі Просматривать необхідно вибрати напрямок пошуку – по строкам або по столбцам;

­      у полі Область поиска слід вибрати – формулы , значения або примечания (пошук буде робитися тільки в зазначених компонентах вічок);

­      натиснути кнопку Найти далее (після чого буде виділене перше слово, що відповідає умовам пошуку);

­      для пошуку наступного входження тих же символів повторно натиснути кнопку Найти далее ;

­      для заміни виділених символів іншими, необхідно натиснути кнопку Заменить , після чого з'явиться діалогове вікно Заменить .

Зaмінa даних

Команда Заменить меню Правка аналогічна команді Найти , але вона дозволяє заміняти знайдені дані на інші. У полі Что слід зазначити, що потрібно знайти, а в полі Заменить на зазначити, на що необхідно замінити знайдений фрагмент. Після натискання кнопки Найти далее буде виділене перше слово, що відповідає умовам пошуку. Для його заміни слід натиснути кнопку Заменить .

Операції з аркушами робочих книг

Для перейменування аркушу необхідно виконати подвійне натискання на його ярлику і ввести нове ім’я. Його довжина не повинна перевищувати 31 символ, і не може містити наступні символи:  \ / ? * : [ ] ).

Для копіювання або переміщення аркушів робочої книги необхідно:

­      відкрити робочу книгу-джерело, аркуші якої необхідно скопіювати, і робочу книга-приймач;

­      вибрати аркуш, який потрібно скопіювати;

­      вибрати команду Переместить/скопировать лист меню Правка ;

­      у полі в книгу (мал.19) слід вибрати робочу книгу-приймач (для того, щоб скопіювати аркуші у середині робочої книги необхідно вибрати ім'я поточної робочої книги);

­      у полі Перед листом слід вибрати аркуш, перед яким необхідно уставити скопійований аркуш;

­      Подпись:  
Мал.19
для копіювання аркушу потрібно установити прапорець Создавать копию;

­      натиснути кнопку ОК . 

Подпись:  
Мал.20
Для видалення аркушу необхідно зробити його поточним і в меню Правка вибрати команду Удалить лист .

Для вставки аркушу слід зробити поточним аркуш, на місці якого буде вставлений новий і вибрати команду Лист меню Вставка .

Натискання правою клавішею миші на ярлику аркушу викликає контекстне меню для аркушу (мал.20).