Назад Зміст Вперед

Задачі з оператором case

Приклад 1

Дано два цілих числа x, y та знак операції (+, –, *, /). Знайти x+y, x-y, x*y, x/y в залежності від введеного знаку.

Дано: два цілих числа x, y та символ, що є знаком арифметичної операції

Знайти: виконати арифметичну операцію та вивести результат на екран

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Алгоритм

 1. Введення чисел x, y.
 2. Введення z (арифметичної операції), яке буде змінною вибору.
 3. Перевіряємо значення цієї змінної:

Блок-схема програми

Програма

 var x,y:integer; s,p,r:longint; d:real; z:char;
begin
  write('введіть два числа ');readln(x,y);
  write('введіть знак (+-*/)');readln(z);
  case z of
    '+': begin s:=x+y;writeln(s); end;
    '-': begin r:=x-y;writeln(r); end;
    '*': begin p:=x*y;writeln(p); end;
    '/': begin d:=x/y;writeln(d:1:2); end;
    else writeln('помилка');
  end;
end.

Приклади результатів роботи програми

Ввід Вивід
5 7
+
12
5 7
-
-2
5 7
*
35
5 7
/
0.71
5 7
=
помилка

Приклад 2

Написати програму, яка вводить 3 значення температури та виводить таке меню:

Введіть номер завдання:

Програма повинна виконати завдання, номер якого буде введено.

Дано: три цілих числа, що є значеннями температури та ціле число (зі значенням 1, 2, або 3), яке є номером завдання. Номер завдання вказує, які дії виконувати зі значеннями температури.

Знайти: максимальну, або мінімальну, або середню температуру в залежності від введеного номера завдання.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Алгоритм

 1. Введення чисел значень температури t1, t2, t3.
 2. Виведення меню, яке пояснює, що робиться по кожному завданні.
 3. Ввід  номеру завдання n, що і буде змінною вибору.
 4. Перевіряємо значення цієї змінної:

Програма

Var
 t1,t2,t3,n:integer; max,min:integer; sred:real;
Begin
 write('Введiть t:');read(t1,t2,t3);
 writeln('Введiть номер завдання:');
 writeln('1 - знаходження max');
 writeln('2 - знаходження min');
 writeln('3 - знаходження sred');
 readln(n);
 case n of
  1:
   begin
     if (t1>=t2)and (t1>=t3) then max:=t1;
     if (t2>=t1)and (t2>=t3) then max:=t2;
     if (t3>=t1)and (t3>=t2) then max:=t3;
     writeln(max);
   end;
  2:
   begin
     if (t1<=t2)and (t1<=t3) then min:=t1;
     if (t2<=t1)and (t2<=t3) then min:=t2;
     if (t3<=t1)and (t3<=t2) then min:=t3;
     writeln(min);
   end;
 3:
  begin
    sred:=(t1+t2+t3)/3;
    writeln(sred:1:1)
  end;
  else writeln('помилка');
 end;
end.

Приклади результатів роботи програми

Екран при вводі Вивід результату
Введiть t: 6 7 5
Введiть номер завдання:
1 - знаходження max
2 – знаходження min
3 - знаходження sred
1
7
Введiть t: 6 7 5
Введiть номер завдання:
1 - знаходження max
2 – знаходження min
3 - знаходження sred
2
5
Введiть t: 6 7 5
Введiть номер завдання:
1 - знаходження max
2 – знаходження min
3 - знаходження sred
3
6.0
Введiть t: 6 7 5
Введiть номер завдання:
1 - знаходження max
2 – знаходження min
3 - знаходження sred
3
помилка

Варіанти задач

 1. Дано ціле число, що вказує номер дня тижня. Надрукувати назву дня (1– понеділок, 2 – вівторок, ...).
 2. Дано ціле число, що визначає оцінку. Вивести опис оцінки (1-3: погано, 4-6: задовільно, 7-9: добре, 10-12: відмінно, інші випадки: помилка).
 3. Дано ціле число, що визначає номер місяця. Вивести пору року (літо, зима, весна, осінь).
 4. Дано номер місяця. Виведіть на екран кількість днів у цьому місяці (рік не високосний).
 5. Дано номер телевізійного каналу. Надрукувати його назву.
 6. Написати програму, яка вводить два цілих числа та виводить таке меню:
 7. Написати програму, яка вводить натуральне число та виводить таке меню:
 8. Написати програму, яка вводить радіус та виводить таке меню:
 9. Написати програму, яка виводить таке меню:
 10. Написати програму, яка вводить три цілих числа та виводить таке меню:
 11. Написати програму, яка вводить трьохзначне число та виводить таке меню:
 12. Елементи кола пронумеровані так: 1 – радіус, 2 – діаметр, 3 – довжина, 4 – площа. Дано номер елемента та його значення. Знайти значення інших елементів.
 13. Одиниці довжини пронумеровані так: 1 — дециметр, 2 — кілометр, 3 — метр, 4 — міліметр, 5 — сантиметр. Дано номер одиниці та довжину відрізка у цих одиницях. Знайти довжину відрізка у метрах.
 14. Одиниці маси пронумеровані так: 1 — кілограм, 2 — міліграм, 3 — грам, 4 — тонна, 5 — центнер. Дано номер одиниці та маса тіла у цих одиницях. Знайти масу тіла у кілограмах.
 15. Мастям гральних карт присвоєні номери: 1 — піки, 2 — трефи, 3 — бубни, 4 — черви. Значенням карт, що старші десятки, присвоєно номери: 11 — валет, 12 — дама, 13 — король, 14 — туз. Дано два цілих числа: N — значення (6 <= N <= 14) та M — масть карти (1<= M <= 4). Вивести назву карти у вигляді «шістка бубн», «дама чирв», «туз треф» та ін.
 16. Дано ціле число від 100 до 999. Вивести рядок – опис цього числа. Наприклад, 256 – двісті п’ятдесят шість.

Назад Зміст Вперед