Назад Зміст Вперед

Тестування з теми "Програми з розгалуженням"
1. Трикутник із сторонами a, b, c буде рівностороннім, якщо:
(a=b) and (b=c);
(a=b) or (b=c);
(a=b) or (a=c);
(a=b) xor (b=c).
2. Трикутник із сторонами a, b, c буде різностороннім, якщо:
(a<>b) and (a<>c);
not((a=b) and (a=c);
(a<>b) and (a<>c) and (b<>c);
(not(a=b)) and (not(a=c)).
3. Трикутник із сторонами a, b, c буде рівнобедреним, якщо:
(a=b) and (b=c);
(a=b) xor (b=c) xor (a=c);
(a=b) or (b=c) or (a=c);
(a=b) and (b=c) and (a=c).
4. Трикутник із сторонами a, b, c називається тупокутним, якщо:
(a2+b2<c2) or (a2+c2<b2) or (b2+c2<a2);
(a2+b2>c2) or (a2+c2>b2) or (b2+c2>a2);
(a2+b2=c2) or (a2+c2=b2) or (b2+c2=a2);
(a+b>c) or (a+c>b) or (b+c>a).
5. Трикутник із кутами a, b, c називається прямокутним, якщо:
(a=900) and (not(b=900) and (not(c=900));
(a=900) or (not(b=900) or (not(c=900));
(a=900) or (b=900) or (c=900);
((a=900) or (b=900)) and (c<>900).
6. Трикутник із кутами a, b, c називається тупокутним, якщо:
(a>900) and (b>900) and (c>900);
(a>900) and (b<900) and (c<900);
(a>900) xor (b>900) xor (c>900);
(a>900) or (b>900) or (c>900).
7. Умова існування трикутника зі сторонами a, b, c:
(a2+b2<c2) or (a2+c2<b2) or (b2+c2<a2);
(a+b>c) and (a+c>b) and (c+b>a);
(a2+b2<c2) or (a2+c2<b2) or (b2+c2<a2);
(a2+b2<c2) or (a2+c2<b2) or (b2+c2<a2).
8. Умова того, що х кратне 3 і належить проміжку (-10; 7]:
(x mod 3=0) and (x>-10) and (x<=7) ;
(x mod 3=0) or (x>-10) or (x<=7);
(x div 3=0) and (x>-10) and (x<=7);
(x>7) and (x<-10) xor (x div 3<>0).
9.  Умова того, що 2-а цифра з кінця числа x дорівнює 5, така:
(x mod 10) mod 10=5;
(x div 10) div 10=5;
(x div 10) mod 10=5;
(x mod 10) div 10=5.
10.  Умова того, що число x- додатне, парне і ділиться на 3, така:
(x>0) and (x mod 2=0) and (x mod 3=0);
(x>0) or (x mod 2=0) or (x mod 3=0);
(x>0) and (x div 2=0) and (x div 3=0);
(x<0) or (x mod 2=0) or (x div 3=0).
11. Умова того, що число x кратне 7 і закінчується на 2, така:
(x mod 7=0) and (x mod 10=2);
(x div 7=0) and (x mod 10=2);
(x mod 10=0) and (x mod 2=2);
(x mod 7=0) and (x div 10=2).
12. Умова того, що число x - непарне і менше 100, така:
(x<100) or (x div 2=1);
(x div 2=1) and (x<100);
not(x mod 2=0) and (x<100);
(x mod 10=1) and (x<100).
13.  Умова того, що в трицифровому числі x 1-а і 3-я цифри рівні, така:
x mod 10= (x div 10) mod 10;
x mod 10= x div 100;
x mod 10= ((x div 10) div 10);
(x mod 10) mod 10= x div 10.
14. Що буде виведено після виконання програми?
   Const x= -31;  y=5;
   Var  z: integer;
begin
    if    6*y+x>0   then z:= abs(x+y)
                           else z:=3*y-x;
    z:= z+7;
    Write(z)
end.

46;
-9;
33;
26.
15. Що буде виведено після виконання програми?
  Const  x=7;  y:= -9;
begin
     if  x<y   then  Write(x+y)
                  else  if 2*x-30>y  then Write(x-y)
                                               else Write(x*y)
end.

-2;
16;
0;
-63.
16. Загальна кількість символів таблиці ASCII-кодів:
255;
256;
200;
128.
17. Стандартними у таблиці ASCII-кодів є символи:
0..255;
0..128;
0..127;
128..255.
18. Функція Ord(x) повертає:
код символу x;
символ із кодом x.


Назад Зміст Вперед