Назад Зміст Вперед

Задачі на вивід символів з таблиці ASCII

В попередніх завданнях із деякого інтервалу за умовою вибиралися цілі числа та виводились на екран.

У цьому завданні за умовою ми будемо вибирати символи з таблиці ASCII. Тобто інтервалом буде таблиця ASCII. У цій таблиці розташовані всі символи з їх ASCII - кодами.

Якщо інтервал задавати числовий (за ASCII – кодами символів), то для виводу відповідного символу потрібно використовувати функцію chr (приклад 1, програма р2).

Якщо інтервал задавати по символам, то для виводу відповідного ASCII – коду символу потрібно використовувати функцію ord (приклад 1, програма р1).

Якщо деякі символи розташовані у таблиці у різних місцях (наприклад маленькі російські літери), то потрібно використовувати декілька інтервалів (приклад 2).

Приклад 1

Вивести на екран всі великі російські літери з їх ASCII-кодами.

Результат роботи програми

А 128 Б 129 В 130 Г 131 Д 132 Е 133 Ж 134 З 135 И 136 Й 137 К 138 Л 139 М 140 Н 141 О 142 П 143 Р 144 С 145 Т 146 У 147 Ф 148 Х 149 Ц 150 Ч 151 Ш 152 Щ 153 Ъ 15 4 Ы 155 Ь 156 Э 157 Ю 158 Я 159

Дано: У програму нічого не вводиться. Всі літери вибираються з інтервалу [А, Я], відповідні ASCII–коди з інтервалу [128, 159].

Знайти: вивести на екран ці символи та їх коди.

Змінні:

Вхідних даних немає

Вихідних даних немає

Проміжні дані:

Алгоритм та програма

 1. Програму можна написати двома способами:
СпосібПрограмаПояснення
1Program p1;
var i:byte; c:char;
begin
for c:='A' to 'Я' do
begin
i:=ord(c);
writeln(c,' ', i);
end;
end.
Оператор циклу for c:='A' to 'Я' do автоматично
присвоює змінній с значення всіх символів з таблиці ASCII починаючи з 'A' до 'Я'.
Їх ASCII-код обчислюється оператором i:=ord(c)
2Program p2;
var i:byte; c:char;
begin
for i:=128 to 159 do
begin
c:=chr(i);
writeln(c,' ', i);
end;
end.
Оператор циклу for i:=128 to 159 do автоматично
присвоює змінній i всі цілі значення починаючи з 128 до 159. Ці значення є ASCII кодами деяких символів. Їх символи обчислюються оператором c:=chr(i)

Приклад 2

Вивести на екран всі маленькі російські літери з їх ASCII-кодами.

Результат роботи програми

а 160 б 161 в 162 г 163 д 164 е 165 ж 166 з 167 и 168 й 169 к 170 л 171 м 172 н 173 о 174 п 175 р 224 с 225 т 226 у 227 ф 228 х 229 ц 230 ч 231 ш 232 щ 233 ъ 23 4 ы 235 ь 236 э 237 ю 238 я 239

Дано: У програму нічого не вводиться. Всі ASCII–коди літер вибираються з двох інтервалів [160, 175] - це від „а” до „п”, та з інтервалу [224, 2399] - це для літер від „р” до „я”.

Знайти: вивести на екран ці символи та їх коди.

Змінні:

Вхідних даних немає

 

Вихідних даних немає

 

Проміжні дані:

Алгоритм

 1. Потрібно продивитись два інтервали. Тому буде два оператори циклу:
 2. Оператор циклу for i:=160 to 175 do автоматично присвоює змінній i всі цілі значення починаючи з 160 до 175 . Ці значення є ASCII кодами літер від „а” до „п”. Відповідні їм символи обчислюються оператором c:=chr(i).
 3. Оператор циклу for i:= 224 to 239 do автоматично присвоює змінній i всі цілі значення починаючи з 224 до 239 . Ці значення є ASCII кодами літер від „р” до „я”. Ці символи обчислюються оператором c:=chr(i).
 4. Оператор writeln(c,' ', i) виводить на екран літеру (змінна с) та її ASCII код (змінна і).

Программа

Program p2;
 var i:byte; c:char;
begin
 for i:=160 to 175 do
 begin
   c:=chr(i); writeln(c,' ', i);
 end;
 for i:=224 to 239 do
 begin
   c:=chr(i); writeln(c,' ', i);
 end;
end.

Варіанти задач

 1. Вивести на екран всі цифри з їх ASCII-кодами.
 2. Вивести на екран всі символи, починаючи з 40-го з їх ASCII-кодами.
 3. Вивести на екран всі латинські літери з їх ASCII-кодами.
 4. Вивести на екран всі маленькі латинські літери з їх ASCII-кодами.
 5. Вивести на екран всі великі латинські літери з їх ASCII-кодами.
 6. Вивести на екран всі російські літери з їх ASCII-кодами.
 7. Вивести на екран всі символи псевдографіки з їх ASCII-кодами.
 8. Вивести на екран всі символи з ASCII-кодами з 100 по 200.
 9. Вивести на екран всі символи з їх ASCII-кодами у зворотному порядку.
 10. Вивести на екран всі цифри з їх ASCII-кодами у зворотному порядку.
 11. Вивести на екран всі латинські літери з їх ASCII-кодами у зворотному порядку.
 12. Вивести на екран всі маленькі латинські літери з їх ASCII-кодами у зворотному порядку.
 13. Вивести на екран всі великі латинські літери з їх ASCII-кодами у зворотному порядку.
 14. Вивести на екран всі великі російські літери з їх ASCII-кодами у зворотному порядку.
 15. Вивести на екран всі маленькі російські літери з їх ASCII-кодами у зворотному порядку.
 16. Вивести на екран всі російські літери з їх ASCII-кодами у зворотному порядку.
 17. Вивести на екран всі символи псевдографіки з їх ASCII-кодами у зворотному порядку.

Назад Зміст Вперед