Назад Зміст Вперед

Задачі на рахування символів

У попередньому завданні символи вибиралися за умовою з таблиці ASCIІ-кодів та виводились на екран.

Тепер символи будуть будь-які. Вони будуть вводитись з клавіатури, перевіряться на відповідність умові та підраховуваться.

Приклад 1

Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них „+”? Скільки серед них „–”?

Дано: n – кількість введених символів та самі символи.

Знайти: підрахувати окремо плюси та мінуси.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні дані:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно присвоїти початкове значення лічильникам kp, km.
 2. Вводимо n – кількість символів, що будемо вводити. Це значення буде визначати кількість витків циклу.
 3. У тілі циклу у операторних дужках виконуються такі дії:
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n символів, виводиться на екран значення лічильників kp та km.

Блок–схема програми

Програма

 var i,n,kp,km:integer; a:char;
begin
 kp:=0; km:=0;
 readln(n);
 for i:=1 to n do
 begin
   readln(a);
   if a='+' then:=kp+1;
   if a='-' then km:=km+1;
 end;
 writeln(kp,' ',km);
end.

Результат роботи програми

Ввід Вивід Пояснення
1 5
s
+
-
t
-
1 2 Перше введене число - це значення змінної n=5. Інші символи - це значення змінної a. Серед 5 символів, вибрані + та -. Плюсів 1, мінусів 2.
2 4
5
+
+
+
3 0 Перше введене число - це значення змінної n=4. Інші символи - це значення змінної a. Серед 4 символів, вибрані + та -. Плюсів 3, мінусів немає, тобто 0.

Приклад 2

Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них маленьких російських літер?

Дано: n – кількість введених символів та самі символи.

Знайти: підрахувати маленькі російські літери.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно присвоїти початкове значення лічильнику k.
 2. Вводимо n – кількість символів, що будемо вводити. Це значення буде визначати кількість витків циклу.
 3. У циклі for i:=1 to n do у операторних дужках будемо виконувати такі дії:
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n символів, виводиться на екран значення лічильника k.

Програма

 var i,n,k:integer; a:char;
begin
 k:=0;
 readln(n);
 for i:=1 to n do
 begin
    readln(a);
    if (a >='а')and(a <='п')or
         (a >='р')and(a <='я') then k:=k+1;
 end;
 writeln(k);
end.

Результат роботи програми

Ввід Вивід Поясненняі
1 5
s
ж
4
ш
и
3 Перше введене число - це значення змінної n=5. Інші символи - це значення змінної a. Серед 5 символів є англійські та російські літери та цифра. Російських літер 3
2 4
5
D
Z
7
0 Перше введене число - це значення змінної n=4. Інші символи - це значення змінної a. Серед 4 символів дві англійські літери та дві цифри. Російських літер немає, тобто 0.

Варіанти задач

 1. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них „*”?
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них цифр?
 3. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них „?” та „!” разом?
 4. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Знайти кількість не цифр.
 5. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них маленьких латинських літер?
 6. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них великих латинських літер?
 7. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них латинських літер?
 8. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них великих російських літер?
 9. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них російських літер?
 10. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них російських голосних?
 11. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Скільки серед них англійських голосних?
 12. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Чого більше літер чи цифр?
 13. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Підрахувати загальну кількість символів крапок та ком.
 14. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Підрахувати загальну кількість не цифр.
 15. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Порівняйте кількість символів кома та кількість символів крапка.
 16. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Порівняйте кількість літер та кількість цифр.
 17. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Порівняйте кількість латинських та російських літер.
 18. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Чи вірно, що серед них рівно два символи ”+”?
 19. Ввести з клавіатури n будь-яких символів. Чи можна з них скласти слово „мама”?

Назад Зміст Вперед