Назад Зміст Вперед

Перевірка програм у режимі on-line через Internet

Інструкція

Для того, щоб мати змогу перевірити правильність роботи програми в режимі on-line, слід звернути увагу на правильність введення / виведення даних. Потрібно відразу зчитувати вхідні дані з клавіатури у вказаному в умові порядку, не виводячи попередньо підказку Write (‘введіть …’). Виводити результати також потрібно без будь-яких коментарів і в чітко вказаній послідовності.

Не можна використовувати модулі, зокрема Crt.

Програму слід зберігати під назвою, вказаною в умові задачі.

Розглянемо приклад.
Дано два числа х і у. Обчислити їх суму і частку. Результат має містити 3 знаки після коми (без округлення).

Початковий варіант програми  Програма для перевірки в on-line
Program Syma;
 Var
    x, y , s, z : real;
Begin
   Write(‘x, y - ?’);
   Readln(x, y);
   s:= x+y;
   y:= x/y;
  Writeln(‘s=’, s:5:3);
  Writeln(‘z=’, z5:3);
  Readln;
End.
Program Syma;
 Var
     x, y , s, z : real;
Begin
   Readln(x, y);
   s:= x+y;
   y:= x/y;
   Write (s:5:3);
   Write (z:5:3);
End.

Набравши та відкомпілювавши програму, натисніть гіперпосилання ПЕРЕВІРИТИ ТУТ, яке є після кожної умови задачі.

 Відкриється нове вікно:   

Вводимо:
          Ваш код:  pmg17
          Код задачи:  Syma (назва програми за умовою задачі)
          Язык программирования:  pas (якщо розв’язок на Pascal)
          Текст решения:  натиснути кнопку Обзор… і обрати потрібний файл.Після того, як заповнені всі поля в формі, натисніть кнопку Проверить.
 


СПИСОК  ЗАДАЧ  ІЗ  ВИКОРИСТАННЯМ  ЦИКЛІВ


Задача Inequality

Знайти найбільше ціле додатне x, для якого ще виконується нерівність аx2+bx+c>0 (а<0).

Технічні умови. Із клавіатури вводяться 3 цілих числа: a, b, c. На екран виводиться одне ціле число x.

Приклад
Введення: - 4   8   5
Виведення: 2

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача Sum

Знайти суму цілих чисел, кратних 7, з проміжку [a, b].

Технічні умови. Із клавіатури вводяться 2 цілих числа a і b. На екран виводиться одне число – шукана сума.

Приклад
Введення: 1  22
Виведення: 42

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача Number

Дано ціле число N. Знайти суму його цифр, найбільшу цифру і з’ясувати, чи сума цифр кратна найбільшій цифрі.

Технічні умови. Із клавіатури зчитується одне ціле число N (N<=2000000). На екран виводиться 3 числа – сума, найбільша цифра і 1 або 0 (1, якщо сума кратна найбільшій цифр, 0 – в іншому випадку).

Приклад
Введення: 2345
Виведення: 14  5  0

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача Income

Буратіно після прогулянки Полем Чудес дещо порозумнішав і вирішив свої золоті монети зберігати в банку. Скільки золотих він забере з банку через t років, якщо положив n монет під 11% річних?

Примітка. В кінці року до рахунку додається цілочисельна кількість монет.

Технічні умови. Із клавіатури вводяться 2 цілих числа – початкова кількість монет n і кількість років t. На екран виводиться одне ціле число – отриману кількість золотих.

Приклад
Введення: 100   3
Виведення: 136

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Задача Karlson

Карлсон занадився щогодини красти булочки у Фрекенбок, причому кожного разу він брав вдвічі більше. Через який час він припинить цей грабіж і скільки булочок за цей час з’їсть, якщо “чоловік у розквіті сил” не може з’їсти більше здоби, ніж 1/20 його ваги. Вага кожної булочки – 100 г.

Технічні умови. Із клавіатури вводиться одне ціле число – вага Карлсона. На екран виводиться 2 цілих числа – шукану кількість годин та кількість з’їдених булочок.

Приклад
Введення: 40
Виведення: 19  5

ПЕРЕВІРИТИ ТУТ


Назад Зміст Вперед