Вступ

        Перші комп’ютери і перші програми для них були спроектовані заради розв’язання фізичних та математичних задач. Проте дуже швидко користувачі ЕОМ виявили її корисність для підготовки друкованих документів. Спочатку це були результати обчислень, запис програм, а згодом і звичайні тексти «людською», а не машинною мовою. Так з’явилися перші редактори текстів. Розвиток обчислювальної техніки поступово дозволяв перекладати на плечі програм усе більше й більше функцій людини по підготовці різноманітних документів: розміщення та оформлення тексту, перевірка орфографії та граматики, побудова складних графічних об’єктів тощо. Такі програми стали настільки потужними та важливими, що їх стали на відміну від редакторів називати текстовими процесорами.
        Даний посібник присвячено текстовому процесору Microsoft Word, який, за результатами широкого опитування фахівців усього світу, відомий журнал «PC World» у 1997 році, вже в котрий раз, визнав найкращим у відповідній категорії. Word — один із програмних продуктів славнозвісної фірми Microsoft, мабуть, найпоширеніший у світі, входить до складу інтегрованої системи Microsoft Office і працює у середовищі Microsoft Windows 95. Остання версія цього продукту носить назву Word 97.
        Надалі мова йтиме про русифіковану версію Word, у якій усі повідомлення та службова інформація виводяться російською мовою, лінгвістичні операції здійснюються також за правилами цієї мови. Ця версія дозволяє готувати документи з використанням української, російської, білоруської, англійської і більшості інших європейських мов. До речі, цей посібник підготовлений з використанням Word.

Для тих, хто вперше знайомиться з Word, радимо насамперед звернути увагу на такі можливості:

·      Створення, відкриття, закриття, вставка документа.

·      Уведення та правка тексту.

·      Виділення, копіювання, переміщення фрагментів документів.

·      Форматування шрифтів та абзаців.

·      Розмітка сторінки.

·      Створення та правка таблиць.

·      Перевірка орфографії.

·      Створення та правка діаграм, формул та малюнків.

·      Попередній перегляд та друк документів.

Вивчення інших можливостей Word радимо провести після практичного засвоєння основної частини.

Попередні домовленості

Даний посібник передбачає попереднє знайомство читача з системою Windows 95. Відповідну інформацію, при необхідності, можна одержати з вбудованого у Windows початкового підручника, або з книжок [3, 4].

Необхідні для сприйняття наступного матеріалу поняття:

папка, файл, відкриття файла, збереження файла, покажчик миші, запуск програми, ярлик, робочий стіл, піктограма, буфер.

Домовимося надалі виділяти пункти меню напівжирним шрифтом, а назви спеціальних клавіш — великими літерами.

Основні способи запуску Word

·      Натиснути кнопку «Пуск» у системі Windows (за допомогою миші або клавіатури), вибрати пункт «Программы», а потім — «Microsoft Word».

·      Двічі натиснути мишею на ярлику «Microsoft Word», який у більшості конфігурацій Windows розташовано на робочому столі.

·      Двічі натиснути мишею на піктограмі документа, підготовленого у Word.

Головне вікно Word

Після запуску Word у системі Windows на екрані з ’ являється головне вікно Word, фрагменти якого з відповідними поясненнями наводяться нижче. Зауважимо лише, що Word має потужні засоби настройки системи і тому вигляд головного вікна може бути суттєво іншим.