Використання клавіатури

Переміщення курсору по формулі за допомогою клавіатури

Клавіші

Результат

TAB

Курсор переміщається у кінець поля. Якщо курсор знаходиться у кінці поля, то курсор переміщається у логічно наступне поле

SHIFT+TAB

Курсор переміщається у кінець попереднього поля

СТРІЛКА ПРАВОРУЧ

Курсор переміщається на один елемент праворуч усередині поля або шаблону

СТРІЛКА ЛІВОРУЧ

Курсор переміщається на один елемент ліворуч усередині поля або шаблону

СТРІЛКА УВЕРХ

Курсор переміщається на один рядок уверх

СТРІЛКА УНИЗ

Курсор переміщається на один рядок униз

HOME

Курсор переміщається у початок поточного поля

END

Курсор переміщається у кінець поточного поля

Примітка. Для вставки в поле символу табуляції натисніть клавіші CTRL+TAB.

Зміна масштабу відображення формули на екрані за допомогою клавіатури

Команда

Сполучення клавіш

«100%»

CTRL+1

«200%»

CTRL+2

«400%»

CTRL+4

«Обновить»

CTRL+D

«Показать все»

CTRL+Y

Примітка. Ці команди доступні тільки у тому випадку, якщо редактор формул був запущений як окреме застосування або після виділення формули була вибрана команда «Правка | Объект Формула | Открыть».

Вирівнювання формули за допомогою клавіатури

Вирівнювання

Сполучення клавіш

По лівому краю

CTRL+SHIFT+L

По центру

CTRL+SHIFT+C

По правому краю

CTRL+SHIFT+R

Застосування стилів у формулі за допомогою клавіатури

Стиль

Сполучення клавіш

«Математический»

CTRL+SHIFT+=

«Текст»

CTRL+SHIFT+E

«Функция»

CTRL+SHIFT+F

«Переменная»

CTRL+SHIFT+I

«Греческий»

CTRL+SHIFT+G

«Матрица-вектор»

CTRL+SHIFT+B

Вставка символів у формулу за допомогою клавіатури

Багато символів можна вставити у формулу за допомогою сполучення клавіш CTRL+K, символ.

Символ

Значення

Сполучення клавіш (CTRL+K, символ)

¥

Нескінченність

I

®

Стрілка

A

Частинна похідна

D

£

Менше або дорівнює

<

³

Більше або дорівнює

>

´

Множення

T

Î

Належить

E

Ï

Не належить

SHIFT+E

Ì

Міститься в

C

Ë

Не міститься в

SHIFT+C

Вставка шаблонів у формулу за допомогою клавіатури

Шаблони можна вставляти у формулу за допомогою сполучення клавіш CTRL+символ або CTRL+T, символ.

Символ

Шаблон

Сполучення клавіш

Круглі дужки

CTRL+9 або CTRL+0

Квадратні дужки

CTRL+[ або CTRL+]

Фігурні дужки

CTRL+{ або CTRL+}

Дріб

CTRL+F

Дріб з похилою рискою

CTRL+/

Верхній індекс

CTRL+H

Нижній індекс

CTRL+L

Верхній та нижній індекси

CTRL+J

Інтеграл

CTRL+I

Абсолютне значення

CTRL+SHIFT+T,

Корінь

CTRL+R

Корінь n-го степеня

CTRL+T, N

Сума

CTRL+T, S

Добуток

CTRL+T, P

Шаблон матриці розміру 3X3

CTRL+T, M

Індекс знизу

CTRL+T, U

Добавлення надсимвольних елементів у формулу за допомогою клавіатури

За допомогою клавіатури можуть бути добавлені такі надсимвольні елементи.

Елемент

Опис

Сполучення клавіш

Риска зверху

CTRL+SHIFT+ДЕФІС

Тильда

CTRL+~(на деяких клавіатурах CTRL+SHIFT+»)

Стрілка (вектор)

CTRL+ALT+ДЕФІС

Одинарний прим

CTRL+ALT+’

Подвійний прим

CTRL+»(на деяких клавіатурах CTRL+SHIFT+~)

Одинарна крапка

CTRL+ALT+КРАПКА

Зміна інтервалів між елементами формули за допомогою клавіатури

Зсув

Сполучення клавіш

Ліворуч на 1 піксел

CTRL+СТРІЛКА ЛІВОРУЧ

Праворуч на 1 піксел

CTRL+СТРІЛКА ПРАВОРУЧ

Униз на 1 піксел

CTRL+СТРІЛКА УНИЗ

Уверх на 1 піксел

CTRL+СТРІЛКА УВЕРХ

Доступ до панелі інструментів редактора формул за допомогою клавіатури

Дія

Клавіша

Переміщення на панель інструментів

F2

Відображення палітри

СТРІЛКА УВЕРХ або УНИЗ

Вибір елемента палітри

СТРІЛКА УВЕРХ, УНИЗ, ПРАВОРУЧ або ЛІВОРУЧ

Перехід до наступної або попередньої палітри

СТРІЛКА ПРАВОРУЧ або ЛІВОРУЧ

Вставка обраного елементу палітри

ENTER